Ontola > Čeština > diskuze
| Nahlásit

Jaký slovní druh je jen?

Témata: slovní druhy

3 reakce

| Nahlásit
jen
| Nahlásit
Jen je a) příslovce ve významu pouze, jedině, než to, tedy ve významu omezovacím, vymezovacím, zvýrazňovacím, nikoliv míry. Např. Ten vlak jezdí jen v neděli.
Příslovce míry jsou: (velmi, moc, málo, kolik, tolik).
Dále může být jen b) částice 1. cit. s významem vybízecím - jen to napišu.
2. cit. s významovým odstínem varování (rozkaz se mění v zákaz) - jen se opovaž!
3. zdůrazňovací - z koní se jen kouřilo
c) spojka podř. časová - sotvaže, jakmile (jen o dějích v minulosti). Př. Jen doběhl do domu, spustil se liják,
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek