Ontola > Fyzika > diskuze
| Nahlásit

Příklad - fyzika

Ahoj, omlouvám se, ale opravdu si s tímto příkladem nevím rady. Jaké teplo je zapotřebí k zahřátí 2 litrů oleje z teploty 20°C na 90°C, jestliže ho
zahříváme v hliníkové nádobě o hmotnosti 0,5 kg? Hustota oleje je 910 kg.m–3
,
měrná tepelná kapacita oleje 1,7 kJ.kg–1.K–1, měrná tepelná kapacita hliníku je
0,896 kJ.kg–1.K–1. Tepelnou výměnu mezi nádobou a okolím neuvažujeme.
Témata: fyzika

2 reakce

| Nahlásit
Kalorimetrická rovnice. Je s ní nějaký problém?
| Nahlásit
Musíš ohřát olej i hliník z 20 na 90.

Množství tepla potřebné na ohřátí látky dané hmotnosti:
Q = c.m.deltaT
c ... měrná tepelná kapacita látky (oleje, hliníku)
m ... hmotnost té látky

m_oleje = ro.V = 910 kg/m^3 . 2 litry = 910 kg/m^3 . 2 dm^3 = 910 kg/m^3 . 2.10^-3 m^3 = 1,82kg

Dosadíme v základních jednotkách (joule, kg, K):
Q_olej = c_oleje . m_oleje . deltaT = 1700.1,82.(90-20) = 216 580 Joule

Q_hliník = c__hliníku . m__hliníku . deltaT = 896.0,5.70 = 31 360 J

Q_celkem = 216 580 + 31 360 = 247 940 Joule = 248kJ
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek