Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Výpočet atom a molekul

Potřebovala bych poradit s příkladem, děkuji předem.
Jeden atom kyslíku má hmotnost 2.657*10na-23 gramů.
A) Určete molární hmotnost molekuly O3
B) Kolik atom a molekul je obsaženo v 1 gramu plynného O3?
C) Jaký objem toto množství zaujímá za standardních podmínek?
Témata: chemie

1 reakce

| Nahlásit
1 mol je NA (Avogadrova konstanta) - 6,022*10^23 nějakých částic, třeba atomů kyslíku. Molekula O3 obsahuje tři atomy kyslíku. Jaká je hmotnost 1 molu O3, tedy 6,022*10^23 molekul O3?
Pokud jsi vypočítala hmotnost 1 molu O3, kolik molů O3 je 1g?
1 mol O3 zaujímá za standardních podmínek 22,41dm3. Takže 1 g zaujímá jaký objem?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek