| Nahlásit

Vypočítejte množství Zn v gramech a objem 12% H2SO4 v cm3 potřebné pro přípravu 10cm3 H2?

Prosím nevíte jak to vypočítat?
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
Rovnice je takováto: Zn + H2SO4 -> ZnSO4 + H2
Máme to jednodušší, všeho je po jednom molu.
Máme 12% kys. sírovou. To znamená, že v 1l láhvi bude 120ml čisté kyseliny, zbytek bude voda. Toto nás bude zajímat až na konci příkladu.

Také víme (spíše nevíme, budeme předpokládat), že H2 bude plynný. Také budeme předpokládat, že jeho objem je měřen za standardních podmínek (tedy tlak a teplota odpovídají nějakým hodnotám). Pro dotyčné hodnoty si najdeme v tabulkách "přepočet", jaký objem bude jeden mol plynu zaujímat.

Nyní, jelikož víme, že V=n*X (V je objem; n je počet molů; X je objem, který bude zaujímat jeden mol), zjistíme počet molů: n = V/X.

Vhodně pronásobíme s hmotností jednoho molu dotyčného atomu (v tabulkách) a použijeme pak nějakou trojčlenku, kdy získáme hmotnost té kys. sírové a zinku.

Nesmíme zapomenout, že počítáme s 100% sírovou, ale v zadání je 12%.
Proto, dotyčná hmotnost, kterou víme, je jen 12% z té, kterou potřebujeme. Zase to spočítáme (třeba trojčlenkou...nějak).
Nyní máme hmotnost té 12%sírové. Ale chceme objem. Proto v tabulkách najdeme hustotu 12% sírové. A jelikož H = m/V (H je hustota, tedy "ró"; m jest hmotnost; V jest objem), a proto V = m/H. Tímto získáváme objem té sírovky.


[Asi...]
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek