Ontola > Ostatní > diskuze
| Nahlásit

Který zákon uvádět?

Ahoj, chci se zeptat, na který zákon se odkazovat, když došlo k novelizaci.
Např. Vyhláška č. 432/2003 Sb., stanoví kritéria, faktory a limity pro zařazení prací do kategorií .., ale došlo k novelizaci, kdy vyšla vyhláška. č. 181/2015 - novela vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií..., která je účinná od 1. 10. 2015.

Děkuji
Témata: právo

3 reakce

| Nahlásit
K tomu existuje ustálená praxe. Uvádí se zpravidla nejstarší zákon/vyhláška, a za to se doplňuje - ve znění pozdějších novelizací. A případně se v odkazu udává jejich výčet. To je pro zkrácení a přehlednost textu a formálně správně. Pokud o tom však pojednáváš, tak by to měl být výčet všech zákonů a vyhlášek. V pozdějším textu pak stačí jen ta první formulace.
Odůvodnění uvádění starých zákonů je, že některé ač byli novelizovány, doplňovány, tak stále platí. Nikoli ovšem v původním znění, ale v novelizovaném znění, případně ve znění pozdějších předpisů. Navíc, pokud např. jedná soud, tak bere v úvahu platnost legislativy v dané době.
Příkladem je el. instalace. Bere se ČSN v době kolaudace, tu to musí splňovat ač od té doby byla mnohokrát novelizována, pokud ovšem dojde k rekonstrukci, tak to musí být podle nových předpisů.
| Nahlásit
Děkuji, uvádět tedy vyhláška č. 432/2003 Sb, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů ve znění pozdějších novelizací ?
| Nahlásit
Nejspíše ano, ale zdá se mě, že zařazování do kategorií prací je daleko staršího data. Tedy už před touto vyhláškou byla nějaká jiná o stejném. Možná z ní něco platí dodnes.
Přesně řečeno, pro výpočet důchodu existují kategorie prací (rizikových) od nejméně r. 1960 (co pamatuji). Tj. pro horníky, expozice radioaktivních látek a jinak nebezpečných profesí. Odstupňováno od I. do III. kategorie. A tehdejší předpisy zakládají nárok na výpočet a výplatu důchodu i dnes.
Jiné kategorie podle náročnosti oboru jsou zase stanoveny pro jiné účely a s důchodem nemají nic společného.
Já tuhle problematiku neznám, nevím co a od kdy v ní platí, ale s něčím z toho jsem se v životě setkal. Chtělo by to zeptat se u odborníků, třeba telefonicky , podle čeho se řídí.
Nevím a z jednotlivých vět se to nedá poznat co sepisuješ, ale ČSSZ má poradny. Třeba bys s dotazem na tohle téma uspěla tam. Oni totiž s těmi zákony pracují denně.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek