Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

příklad pH

Kolik dm3 roztoku kyseliny sírové o pH = 2,3 je možné připravit z 15 cm3 jejího 98% roztoku (ρ = 1,8361 g/cm3) ?
Témata: chemie

3 reakce

| Nahlásit
Nejprve z pH vypočteš požadovanou koncentraci H3O+:
c(H3O+) = 10^(-pH) = 10^(-2,3) = 5,012*10^-3 mol/dm3
H2SO4 + 2H2O = 2H3O+ + SO4(2-)
c(H2SO4 = c(H3O+)/2 = 5,012*10^-3/2 = 2,506*10^-3 mol/dm3 H2SO4
Teď vypočteme n(H2SO4) v 15cm3 98% roztoku:
m(H2SO4) = 15cm3 * 1,8361*98%/100 = 26,99g H2SO4 ; M(H2SO4) = 98,08g/mol
n(H2SO4) = 26,99g/98,08g/mol = 0,2752 mol
A teď už požadovaný ovjem roztoku o c(H2SO4) = 2,506*10^-3 mol/dm3 :
V = n/c = 0,2752/2,506*10^-3 = 109,813dm3
OK?
| Nahlásit
díky moc!
prosím ještě tenhle příklad:
Jaké bude pH roztoku vzniklého smísením 6dm3 3% roztoku kyseliny sírové (ρ = 1,018 g.cm-3) se 14 dm3 roztoku kyseliny sírové, jejíž koncentrace c=0,1 mol.dm-3
| Nahlásit
Tak nejprve spočítáme látkové množství H2SO4:
A: 14dm3 o c=0,1M => n = c*V = 14*0,1 = 1,4mol H2SO4.
B: to bude trochu složitější. m(rozt.) = V*ró = 6*1,018 = 6,108kg
m(H2SO4) = 6,108*3/100 = 0,18kg H2SO4; n=m/M = 180g/98,08 = 1,835mol H2SO4
c(H2SO4) = n/V = (1,4+1,835)/(20) = 0,1618 mol/dm3
Ta koncentrace je dost vysoká. Za tohoto stavu je třeba očekávat jen disociaci do 1. stupně:
H2SO4 + H2O = H3O+ + HSO4- ; n(H3O+) = n(H2SO4) = 0,1618
pH = -log(c(H3O+)) = -log(0,1618) = 0,79; při úplné disociaci by bylo c(H3O+) dvojnásobné a pH by bylo 0,49. Ale vzhledem k vysoké koncentraci se budou v obou případech uplatňovat aktivity a pH bude podstatně vyšší.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek