Ontola > Fyzika > diskuze
| Nahlásit

Proudění kapalin rovnice kontinuity

Voda laminárně protéká trubicí. Je-li poměr rychlostí vody v užší a širší části 2:1, pak poměr poloměrů trubice v těchto dvou částech musí být:
a) 1:4
b) 1:2
c) 2:1
d)4:1
e) ani jedna odpověď není správná


Správná odpověď dle knížky je za e, ale podle mě je to přeci převrácená hodnota, tedy za b (1:2)?
Témata: fyzika

2 reakce

| Nahlásit
Nikdo neví?
| Nahlásit
S1.v1 = S2.v2, ale asi jsi zapomněl na to, že se tě ptají na poloměry trubice. V dané rovnici je
S=π × r²
Poloměr se tam vyskytuje v druhé mocnině. Zkus si to dosadit.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek