| Nahlásit

Aminokyseliny a pufry

Zdravím, chtěl bych se prosím zeptat, jak spolu souvisí aminokyseliny a pufrační kapacita.
Nic moc mě bohužel nenapadá...
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
je to na hovno no ta 4. otázka
| Nahlásit
Chillec, odevzdat se může až do 9.12. xd
| Nahlásit
Ačkoli se do organiky nepletu, zkusil bych ukázat principy. Možná v souvislostech s tím, co máte v poznámkových sešitech, vám pomůže. Pro mně je to za okrajem mých znalostí, v oblasti spekulace.
Amino kyselina má jednak karboxylovou skupinu s disociovatelným protonem. Disociace je charakterizována disociační konstantou Ka1 a skupinu NH2 se zásaditým charakterem. Mějme počáteční stav, kdy obě skupiny jsou v protonizovaném stavu konjugované kyseliny. Skupina -COOH je bez náboje, protonizovaná skupina -NH3+ má kladný náboj a tím i molekula aminokyseliny jako celek. Když nyní začneme přídavkem louhu pH zvyšovat, začne disociovat skupina -COOH a záporný náboj -COO- bude zčásti kompenzovat kladný náboj -NH3+. Pokud se budou náboje -COO- rovnat NH3+ bude molekula aminokyseliny bez náboje - byl dosažen "izoelektrický bod". Může být dosažen jak tím, že je zcela disociována kyselá část molekuly a nezačala disociovat aminoskupina, nebo i v situaci, že roste záporný náboj -COOH a současně klesá kladný náboj -NH3+. K dosažení izoelektrického bodu dojde při pI0 = (pKa1 + pKa2)/2. Nad tímto bodem postupně poroste záporný náboj molekuly až po jednotkový záporný náboj na konci procesu, kdy je zcela disociovaná kaboxylová skupina a zcela bez náboje skupina -NH2. Aminokyseliny tedy mohou fungovat jako pufry jak v kyselé oblasti pod izoelektrickým bodem, tak v zásadité oblasti nad ním.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek