| Nahlásit

Přemyslovci

Není mě jasné, kdy poprvé se rod vládnoucí v Čechách od devátého do počátku čtrnáctého století začal nazývat Přemyslovci. Legenda od Přemyslu Oráčovi byla známa už z Kosmovy kroniky, ale někde jsem četl, že název Přemyslovci dostal tento rod až někdy v osmnáctém století. Je to někde upřesněno, jaké jsou na to názory?
Témata: dějepis
Diskuze
| Nahlásit
Jo to otázka. Např.pojem Slavníkovci se objevil v české historiografii v 2. polovině 19. století.Tento název poprvé použil František Palacký.
Pojmenování Přemyslovec bychom v dobových středověkých pramenech nenalezli, je výtvorem obrozenecké historiografie 19. století (Palacký a spol.).
| Nahlásit
Název Slavníkovci má snad jakýsi reálný podklad - Slavník se měl jmenovat otec sv. Vojtěcha,a sv. Vojtěch je historicky doložená osoba i když samozřejmě to neznamená, že jeho otec byl první a zakládající člen celého rodu. Ale u Přemyslovců takto doložený člen rodu se jménem Přemysl není - Přemysl Oráč, jemuž Libuše políbila lem roucha, snad ani nikdy neexistoval.
| Nahlásit
Zakládající člen Přemysl není, ale pak jsou tam dva Přemyslové. I když se rod asi nazýval podle toho Oráče.
Já ani nevěděla, že mu Libuše políbila roucho?!...
| Nahlásit
Nevím,ale v nějaké interpretaci starých letopisů mě utkvělo v hlavě, že když poselstvo přivezlo Přemysla, tak mu Libuše políbila lem roucha, aby dala najevo, že to je ten správný budoucí kníže. Nicméně určitě název rodu nebude po Přemyslech Otakarech, to už by se spíš mohli jmenovat Václavovci, těch bylo nejvíc.
| Nahlásit
Omlouvám se, nějak jsem se zapomněl přihlásit, nejsem anonym, ale furt Arnošt
| Nahlásit
Historiografie moderního typu je datovatelná zhruba od začátku devatenáctého století. Tehdy se začíná ve vládnoucích rodech dělat historiografický pořádek, i když genealogicky se to sledovalo už dávno. Tak se začátkem 19.století objevují termíny Bourboni, Habsburkové, Tudorovci, Romanovci, Merovejci, Ptolemajovci, Arpádovci a přirozeně také Přemyslovci, kteří byli pojmenováni podle podkladů od Kosmy Františkem Palackým (jak už shora správně připodotknuto).
| Nahlásit
Většina známých rodů má jméno po nějaké historické osobnosti, případně po nějakém místě, odkud pocházejí.Zajímalo by mně, jestli některý rod má pojmenování po legendární (tj. historicky nedoložené) postavě, jestli tedy Přemyslovci nejsou v tomto směru výjimkou a nebýt Palackého by mohli mít i jiné pojmenování (Bořivojovci, Václavovci, příp. např. podle Levého Hradce Hradečané).
| Nahlásit
Domnívám se, že mezi takové rody patří například Vítkovci (Rožmberkové).
| Nahlásit
Rožmberkové jsou jen jedna větev vzniklá rozrodem Vítkovců. Dále pani z Hradce z Krumlova z Lanštejna a Stráže, a rod z levého boku ze Sezimova (Sezemova) Ustí.
| Nahlásit
Jistě, Rampelniku .... uvedl jsem to jen pro ty, kterým rod Vítkovců třeba nic neříká .....
| Nahlásit
Aha :)
| Nahlásit
Ale i Vítkovci měli jako zakladatele skutečnou a nikoliv mýtickou osobu - snad Vítka z Prčice, zkrátka u všech pořád vidím na počátku skutečnou osobu nebo skutečné místo, jenom Přemyslovci mají Kosmou vybájeného Přemysla.
| Nahlásit
Třeba není vybájený. A sám pro sebe jim můžeš říkat třeba Bořivojovci :-)
| Nahlásit
Je fakt, že mnoho velkých rodů má na svém počátku mýtickou osobnost, ale nikde se po ní nejmenuje.
| Nahlásit
To je přesně to, o čem jsem přemýšlel. Že totiž je jako zakladatel rodu mýtická osoba.Četl jsem někde, že první Přemyslovce vymyslel Kosmas podle zhruba takové říkanky: Krok kazi Teta luboše přemyšlej nezamyšlim na ta vojnu ni zla, křižu se neklanim ,hosti vitam - něco jako:Zastav kroky Teutone, raději přemýšlej, nezamýšlím proti tobě vojnu ani jiné zlo, kříži se neklaním, hosty vítám. Kosmovi z toho vyšlo Krok,Kazi,Teta,Libuše,Přemysl,Nezamysl,Mnata,Vojen,Vnislav,Křesomysl,
Hostivít. Není to divné?
| Nahlásit
No to je krásná teorie, z jakých pramenů se tohleto dá dozvědět? (ve výčtu Ti zmizel Neklan ....)
| Nahlásit
Je to asi proto, že se tyto rody chtěly zviditelnit. Když je zakladatelem Meluzína, vypadá to lépe, než když se bude jednat o nejasného přivandrovalce z Dánska apod.
| Nahlásit
Ten Neklan tam je, jenom jsem ho nějak zapomněl. Pokusím se zjistit, kde jsem tu říkanku - poselství hrozícím Frankům našel. Bylo to někde, kde byla i poznámka, že nějaký matematik spočítal, že možnost, aby posloupnost jmen knížat dala takovou smysl dávající říkanku je 1:5OOOOO.
| Nahlásit
Arnošte, nevím, zdali Kosmas, coby kněz, psal zprávu - kříži se neklaním..
A teutoni byli jen jedním z mnoha germánských kmenů, takže se domnívám, že Kosmas by je tak ani v šifře nenazval. Nevím, zda se tento název pro Němce v jeho době používal. Germáni byli v té době spíše zahrnováni pod název Frankové. Navíc Teta je název pro keltskou léčitelku.:-)))
| Nahlásit
Našel jsem to nakonec v knize V. Karbusického Báje, mýty,dějiny - vydáno 1995. Kosmas - kněz to poselství nepsal, pouze hledal jména pohanských knížat a ta se kříži opravdu neklaněla (pověst o Přemyslovi je i v legendě Kristiánově). Kosmas mohl znát novodobější modifikaci tohoto poselství, kde už pojem Teutonci nebyl neznámý (v původním textu to třeba mohlo být jinak a pak by dcery Kosmovy mohly být například Kazi, Francka a Luba). Ten matematik je prý dr. ing. Gerhard Gille z Německa.
| Nahlásit
Dnes byl v Meteoru pořad právě o jménech těchto knížat, a tam je odvozovali od názvu dnů v týdnu.Je to hned první pořad Meteoru.
http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/?p_po=15
Připadá mi to logičtější a méně krkolomné.
| Nahlásit
Moc díky, škoda že nemám internet na chalupě, další díl Meteoru si musím najít. Je to moc zajímavé, možná i logické, nicméně to potvrzuje to, že vladykové v Čechách sice asi existovali, ale určitě se nejmenovali tak, jak "vymyslel" Kosmas, takže ani nebyl žádný Přemysl. Navíc ten "nepřemýšlivý" Nezamysl nebo snad "zbabělý" Neklan - nejsou to důstojná jména pro knížata.Ale pořad se mě moc líbil.
| Nahlásit
Snad na závěr:také ty dny v týdnu se mě zdají dost krkolomné,přesto snad důvěryhodné.Diskuse mě pomohla utvrdit se v tom, že jména knížat vládnoucího rodu v Čechách před Bořivojem byla zřejmě vytvořena uměle a tudíž i pověsti o nich včetně o Přemyslovi byly vymyšleny naráz jako výtvor spisovatele a ne jako vyprávění podávané z generace na generaci.
| Nahlásit
vl: Je podivné, že by si "potomci mocných a slavných moravských panovníků" vymysleli jiného předka. Netvrdím, že mytičtí Přemyslovci nejsou vymyšlení - nejspíš připadá v úvahu původ ze jmen některých vsí na území, na něž si činili nárok - ale tvrzení, že Bořivoj byl potomkem Rostislavovým či Svatoplukovým a jeho potomci pak svůj původ zapřeli a nahradili ho selským Přemyslem se mi nezdá věrohodné.
| Nahlásit
Bořivoj byl téměř jistě alespoň vyslán z Moravy k pacifikaci vzpoury proti závislosti Čech na Velké Moravě. Příbuznost s Mojmírovci není vůbec vyloučena. Bořivojovi potomci svůj původ mohli zapřít a nahradit vymyšleným z politických důvodů: přiklonili se k západní latinské liturgii a bylo třeba potlačit reminiscence na východní křesťanství a vedení mší ve slovanském jazyku.
| Nahlásit
Název Přemyslovci pochází od Přemysla Oráče ze 7. století, někteří z dalších přemyslovských knížat i králů používali toto vlastně již příjmení třeby i k oslovení. Kosmova kronika v tomto ohledu hovoří jasně. Rozhodně se nejedná a nějaký později vzniklý název.Jihočeští velmožové používali od 12. století název Vítkovci podle nejčastějšího jména prvorozených (nejen Páni z Růže, ale i ostatní jihočeské rody) ale o přemyslovcích hovoří i starší autority než Kosmas.
| Nahlásit
Zdravím, narazil jsem na tuto starší diskuzi o původu Přemyslovců. Četl jsem knížku v níž autor spekuloval, že Bořivoj byl za vládce českým rodům dosazen Svatoplukem a že by to mohl být syn Mojmíra I.
Tato teorie se objevuje i několika jiných pramenech. třeba na wikipedii

"Podle jedné z teorií Svatopluk Velkomoravský svého zhruba patnáctiletého chráněnce přibližně v roku 867 ustanovil knížetem Čechů. Je otázkou, proč se tak rozhodl, jistě měl na výběr ze zkušenějších mužů. Je to jeden z argumentů zastánců teorie příbuzenství velkomoravských Mojmírovců a zakladatele přemyslovské dynastie. Bořivoj možná vyrůstal na Svatoplukově dvoře. Roku 872 Bořivoj vojensky podporoval velkomoravského knížete Svatopluka v jeho sporu s východofranským králem Ludvíkem Němcem a v jižních Čechách porazil německá vojska"

a aby Čechové měli vlastní vládnoucí rod nařídil Břetislav Kosmovi napsat Kroniku. A ten si předky vybájil. Použil historické, pamětníky doložené události, jako byly bitvy slovanských rodů mezi sebou o moc a tak i českého kmene s ostatními slovanskými kmeny, ale především boje proti rozpínající se východofrancké říši
a protože si asi Bořivoj nepřál spojovat se historicky s Mojmírovci vznikla bájná postava Přemysla.
A proč Stadice? Ludmila, jeho manželka, byla z rodu Pšovanů, kteří ovládali území přibližně mezi Mělníkem a Ústím nad Labem. A tam leží i Stadice.
| Nahlásit
abych se neskrýval za anonym, Pavel, České Budějovice
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek