| Nahlásit

Co je to říční síť?

Témata: zeměpis
Diskuze
| Nahlásit
Forma otázek, jejich soustředění a zaměření vyvolává dojem špatného úmyslu. Doporučoval bych an 52100 neodpovídat.
| Nahlásit
To zase není tak primitivní otázka. Nevím. O říční síti jsou napsány tlusté knihy, nedovedu odhadnout je- li to provokace.

-povrchové vody tj. potoky + řeky tvoří dohromady říční síť, ročně řekami odteče 37 100 km3 vody
-vodní toky začínají jako potoky a bystřiny, spojením několika menších pramenných toků vzniká řeka
-každá říční síť má hlavní tok a přítoky

hustota říční sítě je kolik km toků případne na km2

Pak jsou tvary sítí...., ale nevím jestli tě to zajímá nebo jestli provokuješ, to se pozná podle toho jestli znovu zareaguješ.
| Nahlásit
Ne žádná provokace potřebuju to školy páč mi de o vízo a nikde o nemůžu najít...
| Nahlásit
A co o té říční síti ještě potřebuješ vědět?
| Nahlásit
ne ne to stačí děkuju moc
| Nahlásit
Já potřebuji vědět, jaký říční tvar má řeka Labe a Morava :)
| Nahlásit
ja potrebuuj vedet 5 zakladnich ricnich siti
| Nahlásit
chci říční sítě!
| Nahlásit
Já zas chcu byt zdravé, Laďo........
| Nahlásit
Tady je máš i s popisem jak ta která vypadá vypadá :
typy říční sítě:

- stromovitá

náhodné uspořádání směru odvodňování, chybí usměrnění řek geologickou strukturou; horizontálně uložené sedimenty nebo masivní vyvřeliny bez puklin a zlomů

-paralelní

hlavní toky běží rovnoběžně, přítoky se napojují pod ostrými úhly; hustá síť paralelně běžících zlomů nebo paralelně probíhající vrásy

-radiální

toky tečou na všechny strany z jednoho centra; vulkanické kužely, klenby

- mřížovitá

řeky tečou ve dvou na sebe kolmých směrech, jeden směr výrazně převládá; jednoduchá vrásová pohoří, ukloněné kry se střídáním odolných a méně odolných vrstev

- pravoúhlá

řeky tečou ve dvou na sebe kolmých směrech, oba směry jsou rovnocenné; zlomy a puklinové systémy

-prstencovitá

obloukovitě probíhající hlavní toky a krátké kolmo k nim postavené pobočky; centrální erodované části kleneb se střídání odolných a méně odolných vrstev

-dostředivá

krátké toky směřující do jednoho bodu; krátery a kaldery vyhaslých sopek, kotliny

Jo hochu, je třeba hledat, ne se tu zlobit! Leda
| Nahlásit
co je to ta říční síť.?! nutně to potřebuju do Zemplu..!! =) L..:)*
| Nahlásit
Můžu se taky zeptat? potřebovala bych vědět, který typ říční sítě je nejnebezpečnější při povodních? Děkuji za odpověď.
| Nahlásit
Stromovitá a paralelní, protože umožňují kumulaci vody do centrálního sběrače, který má tendenci se rozvodnit.
| Nahlásit
nemáte pro říční sít treba nějakou definici?? Diky
| Nahlásit
Říční síť je půdorysná síť hlavního toku řeky a jejích přítoků. Tvar je závislý na geol. a fyzickogeografických podmínkách povodí řeky. Rozeznává se říční síť stromovitá, pravoúhlá, mřížovitá, radiální, asymetrická, symetrická.
| Nahlásit
Děkuji moc, hlavně za popsání typů říčních sítí, opravdu mi to pomohlo do zeměpisu !
| Nahlásit
Má otázka zní: Které řeky mají hustou říční síť a které řeky mají řídkou říční síť. ?
| Nahlásit
guys napište někdo pls
| Nahlásit
Tvoje otázka je hloupá. Nejdříve si uvědom, co znamená "říční síť" - tuto síť tvoří řeky. Podle hustoty řek na nějakém území se dá následně hovořit, jestli dané území má hustou, nebo řídkou síť = čím více řek, tím hustější říční síť. OK?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek