| Nahlásit

Genetika - replikace je

a) přepis pořadí nukleotidů z RNA do DNA
b)překlad informace z mRNA do pořadí aminokyselin
c)připojení mRNA na ribozomy
d)zdvojování DNA
Témata: biologie
Diskuze
| Nahlásit
d) - tvorba kopií molekuly deoxyribonukleové kyseliny, ve kterých se genetická informace přenáší z jedné molekuly do jiné molekuly stejného typu
| Nahlásit
Děkuju ;)a nevíš ještě náhodou
1) Exprese genů
a)je převod genetické informace uložené v DNA do fenotypového znaku organismu
b)probíhá jako proces umlčování genů v nemocných buňkách
c)je předání genů z rodičů na potomky
d)je formou ochrany genetické informace před mutací

2)mediátorová ribonukleová kyselina
a)tvoří ribozomy
b)má dvě základní podjednotky
c)dopravuje molekuly aminokyselin k ribozomům
d)nese informaci o primární struktuře bílkovin

ta genetika mně dělá docela problém :)
| Nahlásit
1)a 2)d
Ona by ti genetika nemusela dělat problém. Protože tohle je naprostý základ,základní dogmata molekularní biologie. Chce si to přečíst v nějaké učebnici nebo na internetu a pochopit aspoň tyto elementární základy (replikace,transkripce,translace a vše co s tím souvisí). Že se mechanicky naučíš odpověď ti pak nemusí být vůbec k užitku,protože se dá položit otázka na 100 různých způsobů k tomuto tématu a pak jsi v háji.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek