| Nahlásit

Genetika (2)

1) Exprese genů
a)je převod genetické informace uložené v DNA do fenotypového znaku organismu
b)probíhá jako proces umlčování genů v nemocných buňkách
c)je předání genů z rodičů na potomky
d)je formou ochrany genetické informace před mutací

2)mediátorová ribonukleová kyselina
a)tvoří ribozomy
b)má dvě základní podjednotky
c)dopravuje molekuly aminokyselin k ribozomům
d)nese informaci o primární struktuře bílkovin
Témata: biologie
Diskuze
| Nahlásit
1) vím, že exprese je proces, kterým je v genu uložená informace, převedena v reálně existující buněčnou strukturu nebo funkci, nejsem si tím přesně jistá, ale asi bych typla a)
2) d) - mRNA je jedno-vláknová NK, která vzniká během transkripce DNA a slouží jako předpis pro výrobu bílkoviny na základě genetické informace přepsané podle genetického kódu
| Nahlásit
Baletka: ano 1a
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek