| Nahlásit

katolíci x protestané

Poradíte mi prosím dva rozdíly mezi katolíky a protestanty? A pak tři odlišnosti renesance od středověku (gotiky). Děkuju
Témata: dějepis
Diskuze
| Nahlásit
I protestantské církve zachovávají v nějaké podobě prakticky všechny svátosti, ale ne všechno za svátosti považují, tak jak je tomu u křtu.
Z hlediska věrouky je tuším rozdíl v tom, že protestanté nevěří na nesmrtelnost duše, z toho plyne, že neuctívají svaté. Věří ve vzkříšení duše s tělem. Nevěří v očistec.
Zas až tolik rozdílů možná není.
| Nahlásit
Protestantské kostely nemají například obrazovou a plastickou výzdobu, protože se řídí desaterem: "Neučiníš sobě rytiny aniž jakéhokoliv podobenství věcí, které jsou na nebi svrchu, na zemi dole ani u vodách v podzemí ...."
Protestantská bohoslužba je kázání, není tak formalizovaná jako katolická mše. Protestatský duchovní hovoří, katolický kněz zpívá.
No a třeba základní modlitba "Otčenáš" má u protestantů jiný konec než u katolíků.
Protestanti se více drží přímo Bible Svaté, katolíci mají další odvozeniny, jako Katechizmus, Životy svatých a podobně ....
To jen tak namátkou.
| Nahlásit
Mám podivný pocit, že je to zase nějaká otázka do soutěže. Myslím totiž, že zvídavost dnešní populace nesahá tak daleko...
Nestálo by za to, udělat zde přehled otázek různých soutěží (vím, že je to běh minimálně na střední trať), na které by se na ontole neodpovídalo, ale "šetrně" tazateli sdělilo, jaké číslo které soutěže se jeho dotaz týká a že na ontole se odpovědi nedočká.
| Nahlásit
To je pravda, Pavle, ale mám obavu, abychom pak vůbec nějaké otázky řešili, kromě ovšem zubů moudrosti, močových měchýřů a plísně na zdech. (Což ovšem nechci zlehčovat). Mimo to je těch soutěží taková spousta, že netuším, zda je vůbec možné takový přehled vytvořit. A také - některé (je jich málo) otázky jsou i zajímavé a je příjemné se zamyslet ..... třeba to hlavní město USA před Washingtonem by mě samo od sebe vůbec nenapadlo. A určitě to byla také nějaká soutěž .......
| Nahlásit
Já jsem z otázky nepochopila, o jaké rozdíly se tazateli jedná. Jestli formální - obrazy, zpívání nebo věroučné. U těch formálních je toho asi víc.
Že by to byla soutěž? Snad nějaká náboženská?
| Nahlásit
Protestantských církví je velké množství, a jakékoliv srovnání asi bude nutně zjednodušující. S tím popíráním nesmrtelnosti duše bych si moc jistý nebyl. Nehledáte třeba něco takového?
"Typickými znaky protestantismu jsou odmítání zásady oddělování laiků a kněží, zřeknutí se složité církevní hierarchie, zjednodušení kultu, odsouzení mnišství a celibátu. Protestantismus neuznává kult bohorodičky, svatých, andělů, svatých obrazů. Ze svátostí uznává jen křest a přijímání. Jediným pramenem víry a jedinou autoritou je pro protestantismus bible, což zahrnuje odmítání církevní tradice a papežské autority."
| Nahlásit
Mně to bylo řečeno nedávno jedním protestantským pastorem. Tak nevím...
| Nahlásit
To co napsal 167923 bych ochotně podepsal. Pokud se týká církve Českobratrské evangelické, tak tam rozhodně problém s nesmrtelností duše není a ostatní znaky odlišující protestantismus od katolictví mohu potvrdit.
| Nahlásit
Tak šmejdím po internetu a zatím jsem našla jedinou sektu, která nevěří v posmrtný život, ale až na konečné vzkříšení-adventisti.
Luther tvrdí, že se to neví nebo,že lidé v hrobě jaksi spí.Nazývá to podmíněné vzkříšení. Oproti tomu odpustky, mše za mrtvé a další obřady odmítá Luther úplně jako zcela zbytečné (Osobují si právo zasahovat do věcí, o kterých nic nevíme.) a bez opory v Písmu.
Tak nevím, evangelík nejsem a Čeští bratři jsou s katolíky ze hry - poučení nikde.
| Nahlásit
Necpěte sem náboženství!!!!!!!!!!
| Nahlásit
Nikdo ho sem necpe, je to úkol,který sem byl zadán. A trochu jsme se rozdiskutovali. Přece to nemusíš číst, ne? Není předepsáno, o čem se tu může psát, jen doporučeno, čemu se vyhýbat.
| Nahlásit
Nějak jsme zasklili dotaz o třech odlišnostech mezi renesancí a gotikou. Nabízím tyto:

1. Tvarosloví. Gotika opěrný system a lomený oblouk, renesance antické sloupořadí a klenba, nebo architráv (překlad).
2. stylová orientace: Gotika vertikální, renesance horizontální.
3. orientace užití: V gotice převažují sakrální stavby, v renesanci stavby profání (paláce, vily, zámky a pod.)
| Nahlásit
Mně se to zdálo takové zmatené, nebo spíš jsem to nebyla schopná si ujednotit v hlavě.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek