| Nahlásit

Proč se vlády usilují o růst počtu obyvatel?

Zajímalo by mě, jestli o tom někdo nevíte nějaká fakta. Je to proto, aby se zajistil ekonomický růst, aby bylo na důchody?
Já bych osobně uvítal, kdyby u nás bylo lidí míň, ale nemám právě o tom problému žádné seriózní informace.
Témata: sociologie
Diskuze
| Nahlásit
já člověče taky nevím ......... myslím, že jsi to nejspíš vystihl, že je to v tom, "aby na nás, až budeme v důchodu, měl kdo vydělávat" ....... ale paradox je ten, že více dětí se zpravidla rodí tam nebo tehdy, když "doba je zlá", než tam, kde je takříkajíc blahobyt
| Nahlásit
ještě mě tak třeba napadá: více lidí - vybere se více na daních, je důvod stavět domy a silnice, je důvod vyrábět více zboží, tím pádem je více pracovních příležitostí, je komu ty vyrobené věci zase prodávat,.......
| Nahlásit
Ekonomické důvody neumím posoudit, můžu jen poskytnout vlastní názor:

Na Zemi lidí nesporně přibývá a to rychleji, než by na to lidstvo bylo schopné reagovat. Jestliže v této situaci některý národ početně "chřadne", pak na místo chybějících lidí a rodin přicházejí lidé a rodiny z míst, kde je přebytek. Je to prostě jeden z důsledků globalizace. Proto například evropské státy mají na předním místě k řešení otázky immigrace. A tak se může jednou přihodit, že kultura česko-moravská bude kulturou vymírajícího etnika a bude nahrazována kulturou vietnamskou, čínskou, romskou, ukrajinskou... a kdoví ještě jakou. Chápu, že smutek nad touto vizí je z mé strany poněkud sobecký, ale je to kultura "moje", které hrozí nebezpečí.

A není to jenom jediné nebezpečí, globalizace tlačí do národních kultur i "subkulturu McDonald", "mýdlové telenovely", "piercing a tetování", prostě spoustu cizích prvků, které nezavrhuji, ale necítím je jako kompatibilní s historickou kulturou. Co by z toho tak asi plynulo:
Vymírající národ nelze chápat pozitivně, odchází s ním jeho kultura. Ale národ, rostoucí reprodukční cestou, není z kulturního hlediska ještě všechno. Tam začíná jít o to, aby nová populace nebyla jen zásobárnou pracovní síly pro důchodce, ale aby byla nositelkou kultury. A to je věc výchovy a vzdělání... a náš úkol (ovšem nikoliv povinný, vychází totiž z jistých sobeckých pohnutek, jak shora uvedeno).
| Nahlásit
Myslím, že ale to ní důvod, proč vlády usilují o růst počtu obyvatel, protože jedním z jejich řešení je právě imigrace. Navíc se domnívám, že "nositelství kultury" je mezi původní obyvatele ditribuováno rovnoměrně, takže si nemyslím, že prostý úbytek obyvatelstva by musel mít nějaký výŕaznější vliv na udržování kulturního dědictví. A možná, že i kdyby ditribováno rovnoměrně bylo, tak v tom není problém. Pochybuju, že kdyby se tu objevilo dva milióny nových místních obyvatel, že by to mělo výrazný vliv na zachování kulturní identity Čechů, Moravanů a Slezanů. Ten problém bude někde jinde.
| Nahlásit
oprava: .. že "nositelství kultury" NENÍ mezi původní obyvatele distribuováno rovnoměrně
...distribuováno... - 2x chyba ve stejném slově :-)
| Nahlásit
Dobrý pohled na zadaný problém, 26781, vyvozuji z něj, že prostý nárůst populace kulturu nezachrání (není-li podpořen potřebnou hloubkou výchovy a vzdělání), zatímco pokles populace, pokud dosáhne určité fatální hranice, kulturní dědictví ohrozí......
| Nahlásit
Jo, tak nějak jsem to myslel. V této souvislosti musím říct, že vůbec nejsem pro mísení kultur, ale jsem přítel kutur vedle sebe stojících. Jelikož mi mísení kultur nepřijde jako obohacení, ale naopak ochuzení.
| Nahlásit
Tak to si velmi dobře rozumíme......
| Nahlásit
Ale ale pánové, myslíte že jiná kultura nemůže místní kulturu nějak obohatit? Nemysleli jste to tak, že ne?
| Nahlásit
To přirozeně má spoustu příkladů na světě, ale tak mi napadá, jak "obohacovalo" barokní Španělsko inckou kulturu mečem Pizzarovým.....
To je tak, děje se to.....líbit se mi to nemusí, ale přes to...něco jiného je obohacení kultur vzájemným přátelským kontaktem a něco jiného je mísení kultur, kde jedna složka postupně mizí... zaniká
| Nahlásit
Ale Gandalfe.... ty víš přece jak to myslím, nemusíš chodit do extrému, vždyť si rozumíme :-))
Když už jsme u toho extrému, stejně bude jednou v daleké budoucnosti celý svět jedna Země, jeden stát, jedna kultura a nezabráníme tomu nikdo.
Někdy si myslím že rozličnost kultur, náboženství dělá na světě nejvíc zle.
Když se oprostíš od toho že je ti líto kultur zanikajících (a já neříkám ,probůh, že chci jejich zánik, tak to vůbec nemyslím) nebylo by na světě klidněji? Španělsko by Inky nikdy "neobohatilo mečem Pizzarovým"....
Ty kultury se smísí a půjde to čím dál rychleji a nic s tím neuděláme. Nikdo. Akorát nevím jestli bohužel nebo bohudík pro budoucnost, protože ji nemůžu znát. Zkus to brát jako neměnnou samozřejmost a dospěješ ke smíření.... :-))
| Nahlásit
Založil jsem na toto téma nové vlákno: https://www.ontola.com/cs/-o/M%C3%ADsen%C3%AD-kultur
| Nahlásit
Viktoriiny vodopády leží na řece limpopo?
| Nahlásit
co je to průtok
 Ina
| Nahlásit
Objemový průtok, průtočný objem - množství tekutiny proteklé kolmo daným průřezem za jednotku času.
| Nahlásit
Prč se v polárních oblastech odlamují z pevninského ledovce okrajové kry?Jsou tyto kry slané
| Nahlásit
Co je to bezodtoková oblast?
| Nahlásit
Která řeka má větší prutok?Nil,nebo Niger? zduvodnit
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek