Ontola > Dějepis > diskuze
| Nahlásit

Kdy zanikla Západofrancká říše?