Ontola > Zeměpis > diskuze
| Nahlásit

Jak se liší vesnice a město?

Co jsou rozlišovací znaky?
Témata: zeměpis

19 reakcí

| Nahlásit
Zákon č. 128/2000 Sb.:

§3, odst. 1: Obec, která má alespoň 3 000 obyvatel, je městem, pokud tak na návrh obce stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády.
§3, odst. 2: Obec je městysem, pokud tak na návrh obce stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády.

Více třeba zde: http://www.zakonycr.cz/seznamy/128-2000-sb-zakon-o-obcich-(obecni-zrizeni).html
| Nahlásit
My jsem se to taky tak učili, že město musí mít aspoň 3000 obyvatel, ale koukal jsem na Wikipedii a tam to tak nebylo. Tak jsem rád, že to mám potvrzené.
| Nahlásit
Na Plzeňsku leží obec Město Touškov. Tam byli chytří a slovo "město" si dali přímo do názvu, takže se o nějakého předsedu poslanecké sněmovny nemusí starat. Obec má v současnosti zhruba dva tisíce obyvatel, ale i kdyby tam někdy v budoucnu zůstalo třeba posledních padesát lidí, pořád bude městem. Podobný případ je Město Albrechtice na severní Moravě, to ovšem se svými zhruba 3700 obyvateli limit splňuje. Pak ještě existují obce Městečko (400 obyvatel) a Městečko Trnávka (1500 obyvatel), tam ovšem sami vytušili, že označit se za město by vzhledem k počtu obyvatel bylo přece jen trochu moc, tak zvolili kompromis... :-)
| Nahlásit
A to, že mají v názu slovo město, jim na věky zajišťuje status města?
| Nahlásit
No ale co to vlastně je město, 309262, co obsahuje termín status? Z toho neplynou žádné požitky ani výhody, to je statisktický a urbanistický pojem. To máš jako termín "městys", mně to připadá, jako něco, aby bylo důvod k slavení: "Naše obec je 100 let městysem!"
| Nahlásit
opr.: ....statistický a ..... aby byl důvod .....
| Nahlásit
No ano, co to vlastně je, to město? Nějaký obsah ten statut mít musí, když se k jeho prohlášení musí vyjadřovat dokonce vláda a poslanecká sněmovna. A že by to bylo jenom kvůli statistice a urbanistice?
| Nahlásit
Už to tak vidím, urbanistická klasifikace města je velmi složitá, je to záležitost na stránky a ne jen na řádky.

Zkoumá se například skutečnost, že pro město je specifický městský způsob života, který je na rozdíl od venkovského více neosobní, anonymní a účelový. Obyvatelům měst klesá počet osobních vztahů a sociálních kontaktů, naopak roste počet profesionálních vztahů a fyzických kontaktů. Ve městech se také proto koncentrují sociálně patologické jevy jako zločinnost, prostituce, závislosti nebo rozpady manželství.

Dále se zkoumá stav infrastruktury, který na rozdíl od vesnice je sofistikovanější vzhledem k počtu obyvatel, které musí obsloužit. Z hlediska celostátního pohledu jsou města statisticky významnější, neboť soustřeďují většinou větší celky obyvatel, na které se vážou potřeby řešení služeb zdravotních, dopravních, zásobovacích, oddychových a také pořeby zajišťování zaměstnanosti. Z toho důvodu se k udělení statu města vyjadřují nejvyšší orgány.
| Nahlásit
Ty mi jistě promineš, Gandalfe, příště statu-su, je to stejné jako u šampusu...:-)) (samozřejmě že to není jedno a totéž..)
| Nahlásit
Kdyby tak chtělo být :-))))
| Nahlásit
Pája: a ne "statutu"?
| Nahlásit
Markétko, to je ta zákeřnost: status (=stav) - statusu, statut (=stanovy) - statutu.
| Nahlásit
to je ale podlost :-D
| Nahlásit
A co je teda správně - obec získala status města nebo statut města?
| Nahlásit
Nepřipadá mi to nijak složité. Správně je, že obec získala status (stav, postavení) města - viz úplně první odpověď. Statut neboli stanovy si musí vypracovat sama nebo si jejich vypracování zadat u nějakého šikovného právníka. Pak by se snad mohlo říci, že je získala.
Jak prosté, milý Watsone.....
| Nahlásit
No jistěže vám to nepřipadá složité, když to víte, Holmesi. Kdyby to stejně jasné bylo i mně, neptal bych se... Ale děkuji za odpověď. :-)
| Nahlásit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_m%C4%9Bst_v_%C4%8Cesku_podle_po%C4%8Dtu_obyvatel
Tady je seznam měst v Česku podle počtu obyvatel. Seznam obsahuje 598 položek, nejmenším českým městem je podle tohoto seznamu Přebuz se 74 obyvateli.
| Nahlásit
Nevadí, zatím vás tedy ponechám ve svých službách, Watsone..:-)))))
| Nahlásit
Ad Véna vidí věci: Musím tě trochu poopravit, resp.doplnit: Město Touškov na Plzeňsku - 12. srpna 1543 král Ferdinand I. Habsburský povýšil Touškov na město.Touškov obdržel privilegia, která mu umožňovala svobodné rozvíjení řemesel a udělovala pečeť a městský znak. Znak městu udělil král Ferdinand I. Habsburský roku 1543. Spolu s Městem Albrechtice je Touškov jednou ze dvou obcí v Česku, jejíž městský status je uveden i v názvu obce jako první slovo.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek