Ontola > Zeměpis > diskuze
| Nahlásit

Nevíte někdo prosím co to jsou vegetační stupně??

Témata: zeměpis

8 reakcí

| Nahlásit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vegetace
| Nahlásit
Vegetační stupně představují klimaxová společenstva a jsou výsledkem změny klimatických podmínek ekosystémů vlivem měnící se nadmořské výšky v podmínkách Západních Karpat. Uplatňují se jako základní klasifikační jednotky lesnické typologie a lesního hospodářství.

Rozdělení vegetačních stupňů podle prof.Aloise Zlatníka:
(od nejnižších poloh)
1.vegetační stupeň dubový
2.vs bukovo-dubový
3.vs dubovo-bukový
4.vs bukový
5.vs jedlovo-bukový
6.vs smrkovo-bukovo-jedlový
7.vs smrkový
8.vs klečový
9.vs alpínský

Profesor RNDr. Ing. Alois Zlatník, DrSc. (1902 – 1979) byl český ekolog, lesník, fytocenolog a geobiocenolog. Na Lesnické a dřevařské fakultě Vysoké školy zemědělské v Brně byl profesorem lesní těžby a lesního průmyslu, dendrologie, fytopatologie a bakteriologie.

čerpáno: wikipedie, http://www.gjs.cz/vedy-o-zemi/Ruda/GEO-CR.pdf
| Nahlásit
Zataczko, je to perfektní, ale Tebou uvedené vegetační pásy jsou LESNÍ vegetační pásy, zatímco já jsem blíž věřit tomu, že tazateli šlo o obecné vegetační stupně z hlediska změny klimatu ve vertikálním směru. A ty jsou:
1) nížinný - do 300 m nad mořem
2) pahorkatinný - do 600 m
3) podhorský - do 800 m
4) horský - do 1200 m
5) klečový - do 1500 m
6) vysokohorský - do 2500 m (zde se horní hranice může lišit)
7) věčného sněhu
| Nahlásit
pavle jo jo jo, máš pravdu, kdes to našel? tleskám a uznale přikyvuju :)
| Nahlásit
Katuško, jsem ti dlužen odkaz na ty vegetační stupně: najdeš to na webu zprirody-estranka.cz
| Nahlásit
no přece podle podnebí
| Nahlásit
ja nasla tohle:VEGETAČNÍ STUPNĚ ČESKÉ REPUBLIKY
1. Dubový rozšířen zpravidla do nadmořské výšky 250 m n. m., dnes téměř
vymizel, na jeho místě orná půda, vinice, ovocné sady
2. Bukovo-dubový vyskytuje se v nadmořské výšce 200 až 400 m n. m., převládá dub,
orná půda, sady
3. Dubovo-bukový v nadmořské výšce 300 až 500 m n. m., převládá buk, orná půda,
borové a smrkové monokultury
4. Bukový v nadmořské výšce 400 – 700 m n. m., zemědělská půda, louky a
pastviny, smrkové monokultury
5. Jedlovo-bukový uplatňuje se ve výškách 600 až 900 m n. m., častá rašeliniště,
poslední možnost pro pěstování polních plodin, louky a pastviny,
vysoce produktivní smrkové monokultury
6. S-J-B1 ve výšce 900 až 1 100 m n. m., výrazně lesní porosty, občas louky a
pastviny
7. Smrkový nad 1 100 m n. m. až po horní hranici lesa2, není zde zemědělství,
smrkové porosty , ohroženo emisemi
8. Klečový nad 1 300 metrů, jen v Krkonoších, kosodřeviny, ohroženo rekreací
9. Alpínský izolovaná území v Krkonoších, Hrubém Jeseníku a na Králickém
Sněžníku, není porost dřevin, ohroženo rekreací
1 Smrkovo-jedlovo-bukový
2 Horní hranice lesa = vymezuje výskyt souvislého lesního porostu, její výška se ve střední Evropě
pohybuje od 1200 m n. m. po 1800 m n. m.
| Nahlásit
Pro přesnost: vegetační stupně jsou skutečně stupně dle Prof.Zlatníka - 11, nebo dle ÚHÚL - užívané v lesnictví - 10, souhlasí s popisem dle odpovědi Zataczka. Autor Pavel použil tzv. výškové geografické stupně - v Evropě 8, nejsou vegetačními stupněmi (dohledat lze na Wikipedii a Enviwiki).
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek