Ontola > Zeměpis > diskuze
| Nahlásit

Stát uznaný pouze de facto

Co znamená stát uznaný pouze de facto, které sem patří? Děkuji.
Témata: zeměpis

6 reakcí

(Upraveno 09.09. 21:54) | Nahlásit
Cituji ze stránky https://arl.ujep.cz/arl-ujep/cs/detail-ujep_us_auth-0142215-de-facto-staty/:

De facto uznané státy jsou státní útvary, které jsou schopny vykonávat nad svým územím svrchovanou zákonodárnou, výkonnou i soudní moc, usilují o nezávislost, ale mezinárodní uznání jim chybí nebo jsou uznány pouze několika málo státy. Např. Jižní Osetie, Podněstří, Abcházie, Náhorní Karabach, Tchaj-wan.

Další příklady: https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_st%C3%A1t%C5%AF_s_%C5%BE%C3%A1dn%C3%BDm_nebo_%C4%8D%C3%A1ste%C4%8Dn%C3%BDm_mezin%C3%A1rodn%C3%ADm_uzn%C3%A1n%C3%ADm

Co se týče samotného konceptu uznání nebo neuznání státu, možná by vám mohl připadat užitečný tento úryvek:

Mezinárodněprávní uznání státu je pojem, který v rámci mezinárodního práva vyjadřuje formální stvrzení existence státu jako oddělené a nezávislé státní jednotky a vlády státem jiným. Jedná se tedy především o politický proces, kdy je status státu či suverenita nově získaného teritoria uznána jako legální. Každá země se rozhoduje zcela individuálně, jestli takovéto uznání vyjádřit. Mezinárodněprávní uznání je důležitým důkazem naplnění základních kritérií pro vznik nového státního útvaru. Těmito jsou například jasně definované teritorium, trvalé obyvatelstvo, vláda a jistá míra stability. Velký počet mezinárodněprávních uznání však může i přes nenaplnění některých podmínek znamenat výraznou podporu pro stát o uznání usilující.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C4%9Bpr%C3%A1vn%C3%AD_uzn%C3%A1n%C3%AD_st%C3%A1tu
| Nahlásit
Těch příkladů by bylo víc, třeba území, okupovaná Izraelem, Kypr apod. Zajímavý je případ vzbouřeneckých republik vůči Ukrajině - Doněcká a Luganská lidová republika. Ani nevím, jestli je vůbec někdo uznal, ale jestli ano, tak asi jedině některý z podobných neuznávaných států. Jiná zajímavá otázka je třeba Kosovo, to si myslím, že uznává asi polovina států a polovina ne. Nemyslím, že jde vždy jednoznačně určit, kam stát zařadit.
| Nahlásit
De facto je latinský výraz vyjadřující „ve skutečnosti“ nebo „v praxi“. Často se používá jako protiklad k latinskému de iure (což znamená „podle práva“).
https://cs.wikipedia.org/wiki/De_facto

Podle mezinárodní konvence je stát subjektem mezinárodního práva splňující tato kritéria:

stálé obyvatelstvo,
vymezené státní území,
státní moc – vláda a státní aparát,
schopnost vstupovat do vztahů s jinými státy (tzv. mezinárodněprávní subjektivita).

Praktickou podmínkou (a v minulosti hlavní) pro existenci státu je samozřejmě jeho uznání ostatními státy.

Když to vezmeme příměrem, tak třeba stavba. Chci něco postavit na "zelené louce". Mám dvě možnosti:
a) vyřídit si všechna povolení a stavět. Přitom se může stát, že než začnu stavět, nebo to dokončím, tak pro některé instituce, po kladém vyjádření, bude de jure stavba stát, ač de facto tam bude holá louka.
b) začnete stavět bez povolení, až bude stavba stát, tak začnete stavbu legalizovat (v Česku dost časté). Tedy stavba která de facto existuje, neexistuje de jure. Legalizací se snažíte stav zvrátit.

Československo vzniklo nejprve de jure a po pádu Rakousko-Uherska teprve de facto.

V bývalé Jugoslávii vznikli státy ve válečném ponfliku, tedy de facto. Uznání státu je akt, kterým se legitimizuje a pro toho kdo ho uznal, je to stát de jure.
| Nahlásit
Československo vzniklo pro některé státy nejprve de iure a pak de facto, pro jiné nejprve de facto a pak teprve de iure. Kromě toho otázka téměř všemi uznávaných hranic byla pro Polsko sporná až do myslím začátku 60 let, kdy teprve došlo k dohodě. Je to docela zajímavé, SSSR v této věci pravděpodobně vyvíjelo nátlak už od konce války.
| Nahlásit
Tedy mezi tyto státy patří i Izrael? Který stát ho uznává a neuznává? Moc děkuji.
| Nahlásit
Odpověď najdeš tady:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zahrani%C4%8Dn%C3%AD_vztahy_Izraele

Zahraniční vztahy Izraele zahrnují diplomatické vztahy a mezinárodní dohody státu Izrael s jinými zeměmi. Izrael vstoupil do Organizace spojených národů 11. května 1949. V současnosti má Izrael vztahy se 163 zeměmi.
Izrael nemá žádné zahraniční diplomatické ani obchodní vztahy s 35 zeměmi, z nichž 21 je členy Ligy arabských států. V polovině ledna 2009, při konfliktu v Gaze, s Izraelem rozvázaly diplomatické vztahy čtyři země (Katar, Mauretánie, Bolívie a Venezuela).
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek