| Nahlásit

Hospodářská Konjunktura

POMOZTE MI,prosím vás, hledám to všude možně, ale nemůžu se dohrabat k odpovědi.Otázka zní...
CO ZNAMENÁ, ŽE V ČSR DOŠLO V LETECH 1924-1929 K HOSPODÁŘSKÉ KONJUNKTUŘE?

a)příznivý vývoj i podmínky v naší ekonomice vedly k růstu poptávky po zboží, rostla zaměstnanost, zisky, životní úroveň

b)zvyšovalo se sociální napětí lidu a hospodářská expanze jednotlivých ekonomických subjektů

c)klesala průmyslová výroba, rostl počet nezaměstnaných
Děkuju VÁM MOC
Témata: němčina
Diskuze
| Nahlásit
Konjunktura je fáze hospodářského cyklu, která následuje po fázi oživení a v níž výroba převyšuje vrchol dosažený v předcházejícím cyklu. Pro fázi konjunktury jsou příznačné překotná aktivita, a růst výroby, zaměstnanosti, spotřeby a cen. Rychle roste míra akumulace kapitálu, což spolu s technickým pokrokem, změnami složení kapitálu a se zrychlením tempa růstu výroby vytváří zvláště intenzívní poptávku po výrobních prostředcích. Jejich výroba se proto většinou rozšiřuje mnohem více, než odpovídá objektivním výrobním proporcím a skutečné společenské spotřebě. Tyto procesy dále zesiluje sféra úvěru, která soustřeďuje ve velké míře zápůjční kapitál a nabízí jej za výhodných podmínek. Výroba a obchod se rozšiřují až za hranice koupěschopné poptávky. Tím se vytvářejí podmínky pro další hospodářskou krizi z nadvýroby. Než krize propukne, dosahuje výroba vrcholu, ale přitom se stále zdá, že odbytové možnosti jsou ještě větší. Nadvýroba sice již existuje, ale ve skryté formě; když dosáhne nejvyššího stupně, propuká krize.

Z toho si odvodíš, že správné je tvrzení a).
A opravdu, po roce 1929, po tzv. černém pátku na Newyorské burse přišla hluboká hospodářská krize, která aktivizovala skrze sociální napětí nástup radikalizujících politických prvků. To například vedlo k nástupu Hitlera k moci v Německu (1933).
| Nahlásit
Děkuju děkuju pomohlo mi to.
| Nahlásit
Dobrý den, prosím Vás, potřebuji nutně napsat práci na téma "Vojenský Keynesismus" a nevím z čeho čerpat. Už jsem prozkoumala všechno možné, ale všude se dočítám jen o keynesovské revoluci a jeho přínosu. Můžete mi někdo pomoci? Děkuji
| Nahlásit
Keynesiánská politika vidí východisko z ekonomických problémů mimo měnovou politiku, tedy v politice fiskální (rozpočtové). Tímto východiskem je státní rozpočtová stimulace agregátní poptávky v dobách deprese a krytí jejího schodku v době konjunktury. Jinými slovy, v době krize, kdy ekonomika stagnuje, stát vydá množství veřejných zakázek, např. na stavbu silnic, a tím dá práci firmám a lidem. Takto vzniklý schodek rozpočtu se vykryje z daní, které stát vybere, až takto zmírněná krize přejde.

Vojenský keynesismus si představuji v uplatnění direktivních opatření ve fiskální politice, v případě státních bankrotů je nezbytné postupovat formou nařízení a restrikcí (utahování opasků) působit na snižování státního dluhu.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek