| Nahlásit

Čím se zabývá hospodářský zeměpis?

uved 3 konkrétní příklady působení člověka na přírou?vysvětli pojem hospodářská dělba práce potřebovala bych s tím pomoct prosím děkuji
Témata: zeměpis
Diskuze
| Nahlásit
Hospodáčřský zeměpis je : obyvatelstvo, sídla, zamědělství, průmysl, doprava, služby...
Nevím jestli vlivy pozitivní nebo negativní, ale myslím, že spíše to budou ty negativní. Tak třeba neúměrné hnojení půdy či její , kácení lesů, těžební průmysl devastuje krajinu, působení automobilové dopravy - výfukové plyny, hluk, továrny značisťují ovzduší i vodu... našly by se stovky příkladů.
Hospodářská dělba práce jednoduše znamená zaměření se na určitý obor - pěstování určité plodiny, výroba určitých výrobků, ne že dělají všichni všechno.
Je to moc zjednodušeně, ale podle toho jak je dotaz formulován, to bude pro někoho mladšího, tak aby tomu rozuměl. Leda
| Nahlásit
moc ti děkuju :-)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek