Ontola > Zeměpis > diskuze
| Nahlásit

Ahoj nevíte jaký řecký učenec v 6 st.př.n.l. tvrdil že Země je koule ???

Témata: zeměpis

5 reakcí

| Nahlásit
Galileo Galilei (1564 – 1642), italský matematik, fyzik a astronom, jako první pozoroval oblohu dalekohledem. Byl zastáncem heliocentrické teorie. Také on byl vyšetřován inkvizicí a katolická církev ho rehabilitovala až roku xxxxxx.
| Nahlásit
britský matematik a fyzik Isaac Newton (1643 – 1727) učinil řadu revolučních objevů v matematice, fyzice a astronomii. Z předchozích objevů odvodil, že gravitační síla klesá s xxxxxxx mocninou vzdálenosti. Formuloval též svůj všeobecný gravitační zákon.
| Nahlásit
poradtě mi pls.....
| Nahlásit
Aristoteles ve spisu Peri uranú (lat. De coelo - O nebi) shrnuje argumenty ve prospěch učení pythágorejské školy, Sókrata, Platóna (dialog Faidon), že Země je kulatá. Chápal bych z tohoto jeho díla, že podobné názory zastával tedy i Pythágoras, Sókratés i Platón. Jako jednoznačné tvrzení chápu ale tvrzení Aristotelovo.

(Dialog Faidon v angličtině je uveden zde:)

http://www.davemckay.co.uk/philosophy/plato/plato.php?name=phaedo&trns=jowett
| Nahlásit
Já si také myslím to, co Gandalf. Ty výše uvedené odpovědi to být nemohou. Je tam totiž napsáno 6.ST.PŘ.N.L.!!!
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek