Ontola > Dějepis > diskuze
| Nahlásit

dějepis

2 Kartagiňané žijící v okolí města rozvíjeli (z)_________________ . Ve Středomoří
zakládali obchodní (o)___________ . Zbožím bylo např. _______________________
________ . Silné Kartágo se nelíbilo hlavně (Ř)_________________ . Válkám mezi
Římem a Kartágem se říká (p)___________________________ . To proto, že Kartágo
založili (F)_____________ , kterým Římané říkali (P)____________ . Vítězní Římané
nakonec Kartágo ____________________ . Dobytá území, (p)__________________ ,
považovali Římané za _________________ římského národa.
Témata: dějepis

6 reakcí

| Nahlásit
Kartaginane zijici v okoli mesta rozvijeli (z)božím.Ve středomoří zakládali obchodní (o)sady.Zbožím bylo např.otroci,obilí,olivový olej..silné kartágo se nelíbilo hlavně (Ř)ekům.Válkám mezi Římem se říká (p).... To proto,že Kartágo založili (F)eničané kterym římané říkali (P)rovincie.
je to správně
| Nahlásit
Ty války bych řekla, že punské :)
| Nahlásit
Zijici v okoli města rozvíjeli ZEMĚDĚLSTVÍ, nelíbilo se ŘÍMU. válkám se říká PUNSKÉ, kterým Římané říkali PUNOVÉ, Římané nakonec Kartágo vyplenili, ten konec nevím
| Nahlásit
díky:)
| Nahlásit
... považovali Římané za SOUČÁST(?)/PROVINCII(?) římského národa.
| Nahlásit
Dobytá území, PROVINCIE(?) , považovali Římané za VAZALY(?) římského národa.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek