| Nahlásit

Dalibor z Kozojed

Témata: dějepis
Diskuze
| Nahlásit
Dalibor z Kozojed

†březen 1498, český rytíř. Za porušení zemského míru byl vězněn ve věži na Pražském hradě (odtud Daliborka), odsouzen k smrti a popraven. O jeho osobě a pobytu ve vězení vznikaly četné pověsti, které se staly námětem literárních i hudebních děl (například Bedřich Smetana, Dalibor).
| Nahlásit
Dalibor z Kozojed

rytíř český za panování Vladislava II., pobouřil r. 1496 poddané svého souseda Adama Ploškovského z Drahonic a zmocnil se jeho statku. Na rozkaz králův byl jako rušitel řádů zemských jat a vsazen na hradě pražském do věže Daliborky, tehda obnovené, a útrpným právem donucen k vydání pravdy, načež byl rozsudkem soudním z 13. března 1498 statku cti a hrdla odsouzen a popraven. Poněvadž skřipcem, jenž byl zván houslemi, a provazy, jež se nazývaly strunami, byl donucen vyznati pravdu, vzniklo pořekadlo: »Nouze naučila [Dalibor z Kozojed]- a housti«, t. j. vyznati pravdu. Z pořekadla toho vyvinula se v dobách pozdějších pověsť, ' že se [Dalibor z Kozojed] naučil ve vězení svém tak tklivě hráti na housle, až lidé pod vězením státi zůstávali a [Dalibor z Kozojed]-ovi almužnu dávali. (Viz Jos. Svátek: O věži Daliborce v »Zl. Praze« r. 1886, str. 182.)
| Nahlásit
Dalibor z Kozojed

Dalibor z Kozojed († 13. březen 1498, Praha), byl český šlechtic a rytíř.

Rostoucí dluhy obyvatelstva a špatná situace poddaných v době husitství přinesly další nepokoje. Jedno z nejvýznamnější povstání poddaných proti robotním povinnostem proběhlo proběhlo roku 1496 na panství Adama Ploskovského z Drahonic na Litoměřicku. Poddaní si na něm vymohli propuštění z robotních povinnosti a dobrovolně se poddali jeho sousedovi Daliborovi z Kozojed.
Projekt Wikisource obsahuje původní text související s tímto článkem:
O Daliborovi z Kozojed

Dalibor byl po potlačení vzpoury z vůle Vladislava Jagellonského od roku 1497 vězněn ve věži Pražského hradu (později po něm nazvané Daliborka). V březnu 1498 byl odsouzen ke ztrátě majetku i titulu. 13. března byl sťat.

Stal se předlohou opery Dalibor Bedřicha Smetany.
| Nahlásit
Dalibor z kozojed byl zeman , který se roku 1496 ujal vzbouřených sedláků svého souseda , byl postaven před soud a popraven.Zemřel 13 března 1498
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek