| Nahlásit

Dějepisná olympiáda 2006 - odpovědi

Zde klikni: http://209.85.135.104/search?q=cache:84zWo7WDx7YJ:www.kestazeni.estranky.cz/clanky/dejepisna-olympiada/dej_olymp_+/www.kestazeni.estranky.cz/clanky/dejepisna-olympiada/dej_olymp_&hl=cs&ct=clnk&cd=1&client=opera
Témata: dějepis
Diskuze
| Nahlásit
Tak to jsi jim to přímo naservírovala na stříbře, doufám, že ti děkují a blahořečí!
| Nahlásit
jo to psal nakej chytrolín kdyby ste tam aspon dali odpovědi
| Nahlásit
hej proc tam nejsou ty odpovedi!!!!!
| Nahlásit
Tak tu dejte zadání, ať můžeme pomoci, ale jen tady!!! Ale víte, co je legrace, já tam odpoledne ty odpovědi četla, /nebyly tam otázky/ právě mne udivilo, že kdosi, tam dal celé řešení, asi si to potom ten jistý rozmyslel. Dejte tu otázky celé znění a uvidíte, že vám tu pomohou, ale musí v tom být systém a otázky musí být srozumitelné!!! Toť má rada.
| Nahlásit
Zlocin a trest v ceských dejinách – od sv. Václava k Milade Horákové
 • u každé otázky je v pravém rohu rámecek, kde je uveden maximální pocet bodu, které lze za
  otázku získat; do prázdného polícka se pak doplní získaný pocet bodu
  Úkol c. 1
  Úkol c. 2
  Státní svátek Den ceské státnosti je spojen s významnou osobností našich dejin.
  Kdy svátek slavíme? ………………………………………………………………………….
  Se jménem které osobnosti je spojen?......................................................................................
  2 body
  Úkol c. 3
  Ke které osobe mužeme priradit tyto pojmy:
  Cechy, biskupství, Slavníkovci, Prusové, Hnezdno = ……………..………………………
  1 bod
  Úkol c. 4
  Místo hanby - drevený sloup nebo klec, pozdeji kamenný sloup.
  1. Jak se nazývá? .........................................................................................................
  2. Kde se nacházelo? ....................................................................................................
  2 body
  Úkol c. 5
  V 10. století nebyli Premyslovci jediným významným rodem v Cechách.
  Napiš jméno rodu, který ovládal rozsáhlá území východních Cech a razil své mince.
  ………………………………………………………………………………………..
  Kde tento rod sídlil? ……………………………………………………….
  Jakým zpusobem se vládnoucí Premyslovci s temito souperi „vyrovnali“?
  …………………………………………………………………………………………
  Kdy to bylo? ……………………………………………………………………………
  4 body
  Úkol c. 6
  Jak se nazývalo mestské právo, které umožnovalo odsuzovat k smrti?
  ………………….………………………………………………………………………….
  1 bod
  Úkol c. 7
  Který z techto králu se stal obetí atentátu?
  Postavu zakroužkuj!
  Jak se jmenoval?
  …………………………………………………

  Úkol c. 8

  Úkol c. 9
  Již víte, jak to krásné království Však konecne ho pokorila vojska,
  divokých vášní obetí se stalo, která jsem poslal Miladou pobádán,
  a víte též, jak dlouho XY padlého sestrou. Až tu XY
  svévolne ruší mír, který jsem hledal, po bitve hrozné, krvavé se poddal.
  a novým zlocinem se provinil. Je v moci mé, nad ním rozsoudí král.
  Hrad Ploskovice prepad' s vojsky svými, By ale soud váš moh' být spravedlivý,
  poboril hradby, pred XY slyšte Miladu.
  i purkrabího zabil.
  Ukázka je z libreta opery Bedricha Smetany. XY, o nemž se tu mluví, byl v roce 1498
  uveznen v jedné z veží Pražského hradu a pozdeji odsouzen zemským soudem k smrti.
  Kterou událost predstavuje následující obrázek?
  …………………………………………………………………..
  Cím se muž provinil? …………………………………………
  Kdy a kde byl popraven? ………………………………………
  Napiš jeho jméno. …………………………
  1 bod
  Úkol c. 10
  Šéfe, prijeli z Vídne a chtejí s vámi dojednat nejakou

  velikou zakázku na Staromestském námestí.
  a) Ve kterém roce to bylo?
  …………………………………………………
  b) O jakou zakázku se jednalo?
  …………………………………………………

  Úkol c. 11
  Napiš jméno muže na obrázku:
  …………………………………………………………….
  V textu okolo obrázku zakroužkuj jeho vojenské hodnosti.
  Ve kterém válecném konfliktu se proslavil?
  ……………………………………………………………..
  Ve kterém meste jeho vojenská kariéra skoncila?
  ………………………………………………………………
  Jakým zpusobem?………………………………………….

  úkol c. 12
  Prijeli jsme do ………………………… beze vší turbací,
  krajská vláda dala Dederovi na mne kvitanci.
  Místo mne ten kus papíru vrátili do Cech,
  mne zde cerný, dvojhlavatý orel drží v klepetech.
  Krajskou vládu, podkrajského, žandarmerii,
  ty mi dali za andele strážce v té Siberii.
  Doplnte do textu chybející slovo.
  Napište název díla, ze kterého je ukázka: ………………………………………………..
  Uvedte jméno autora: …………………………………………………………………….
  3 body
  Napiš jméno muže na obrázku:
  …………………………………………………………….
  V textu okolo obrázku zakroužkuj jeho vojenské hodnosti.
  Ve kterém válecném konfliktu se proslavil?
  ……………………………………………………………..
  Ve kterém meste jeho vojenská kariéra skoncila?
  ………………………………………………………………
  Jakým zpusobem?………………………………………….
  Úkol c. 13
  „Ackoliv bylo opetovne vážne varováno, pokouší se od nejaké doby skupiny ceských
  intelektuálu ve spolupráci s emigrantskými kruhy v cizine menšími nebo vetšími akcemi
  odporu narušit klid a porádek v Protektorátu Böhmen und Mähren. Pri tom bylo zjišteno, že
  puvodci odporu jsou zvlášte také na ceských vysokých školách. (…)“
  Ceho se vyhláška týkala? ……………………………………………………………………
  Napiš presné datum, kdy byla vydána. ………………………………………………………..
  2 body
  Úkol c. 14
  V období stanného práva roku 1942 bylo popraveno více než 1000 lidí, více než 3000 jich
  skoncilo v koncentracních táborech. Se zemí byly srovnány dve ceské obce.
  Pojmenujte toto období. ………………………………………………………………………
  Napište, proc k vyhlášení stanného práva došlo. ………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….
  Uvedte jména obcí, které postihl krutý osud. ………………………………………………….
  4 body
  Úkol c. 15
  Které mesto v Cechách daroval podle nacistické propagandy Adolf Hitler Židum?
  …………………………………………………………………………………………………
  Cím se toto mesto ve skutecnosti stalo?
  …………………………………………………………………………………………………
  ………………………………....................................................................................................
  2 body
  Úkol c. 16
  Jak se nazývala nacistická tajná policie vytvorená v roce 1933? Po 2. svetové válce byla
  prohlášena za zlocineckou organizaci.
  ………….………………………………………….
  1 bod
  Úkol c. 17
  Které skupiny lidí se týkal odsun obyvatelstva z Ceskoslovenska po 2. svetové válce?
  ………………………………………………………………………………………………...
  Kdo o odsunu rozhodl? …………………………………………………..…………………..
  Uved približný pocet obyvatel, kterí byli odsunuti………………………………………….
  3 body
  Úkol c. 18
  Kdo byl kdo?
  Student medicíny, smrtelne zranen pri demonstracích
  28.10.1939.
  Predseda protektorátní vlády, udržoval kontakty s odbojem, r.
  1942 popraven.
  Patril k „mužum 28. ríjna“, ministr financí CSR, zemrel na
  následky atentátu r. 1923.
  Poslankyne Národního shromáždení, clenka Ceskoslovenské
  strany národne socialistické, r. 1950 popravena.
  Poslanec Národního shromáždení, za 2. svetové války
  v sovetském exilu, po válce generální tajemník KSC, r. 1952
  popraven.
  Prezident Nejvyššího správního soudu, prezident Cesko –
  Slovenské republiky, státní prezident Protektorátu Cechy a
  Morava, po válce zatcen, zemrel ve vezenské nemocnici.
  Generál, podílel se na odbojové cinnosti Obrany národa, v exilu
  clen vojenské mise v SSSR, r. 1949 popraven.
  7 bodu
  Celkem 53 bodu.
  | Nahlásit
  Obrázky jsou na adrese
  Autor: Anonym11767 [Nahlásit] 28.12.2006 16:08
  http://www.ddmblansko.cz/olymp/DO_zadani_skolni.pdf
  | Nahlásit
  No a teď už jen čekejte, kdo vám poradí.
  | Nahlásit
  Autor: Anonym11738 [Nahlásit] 30.12.2006 11:58
  ten prvni obrazek je zavrazdeni sv.ludmily bylo to na hrade tetin a mela na ni zajem drahomira,to druhe vaclav, srara boleslav a boleslav
  | Nahlásit
  Tady máte všechny odpovědi a už dejte pokoj!!!!!!!
  1

  vražda sv. václava,stará boleslav,boleslav

  2
  28.září,sv.václav

  3
  boleslav ii

  4
  pranýř.stál oprostřed náměstí

  5
  slávníkovci,v libicích,vyvraždili je

  6-právo hrdelní

  7-václav3

  8-upálení Jana Husa,vystupoval proti církvi,6.července 1415 v kostnici

  9-dalibor

  10-a)1621

  b)poprava 27 vůdců povstání proti Habsburkům

  11-albrecht z valdštejna,30.letá válka,v chebu,zavraždili ho důstojníci

  12-slovo je brixen,tyrolské elegie-brixen,karel havlíček borovský

  13-zavření vysokých škol,17.11.1939

  14-Heydrichiády,aby se potlačil občanský odboj,libice a ležáky

  15-terezín dál koncentrační tábor

  16-gestapo

  17-sudetští němci,benešovy dekrety,nevim

  18-Jan Opletal
  alois eliáš
  aloisrašín
  milada horáková
  Rudolf slánský
  emil hácha
  heliodor píka
  | Nahlásit
  1

  vražda sv. václava, Stará Boleslav, Boleslav

  2
  28.září, sv.Václav

  3
  Boleslav II
  4
  pranýř.stál oprostřed náměstí

  5
  Slávníkovci, v Libicích,vyvraždili je

  6-právo hrdelní

  7-Václav3

  8-upálení Jana Husa,vystupoval proti církvi,6.července 1415 v Kostnici

  9-Dalibor

  10-a)1621

  b)poprava 27 vůdců povstání proti Habsburkům

  11-Albrecht z Valdštejna,30.letá válka,v Chebu,zavraždili ho důstojníci

  12-slovo je Brixen,Tyrolské elegie-Brixen,Karel Havlíček Borovský

  13-zavření vysokých škol,17.11.1939

  14-Heydrichiády,aby se potlačil občanský odboj,Lidice a Ležáky

  15-Terezín dál koncentrační tábor

  16-gestapo

  17-sudetští němci, Benešovy dekrety, asi 1 milion

  18-Jan Opletal
  Alois Eliáš
  Alois Rašín
  Milada Horáková
  Rudolf Slánský
  Emil Hácha
  Heliodor Píka
  | Nahlásit
  no to jo:......
  | Nahlásit
  tu 17 najdete lehce na internetu- že by Wikip...tam sem to našla já
  | Nahlásit
  hey, 1334, vypálené obce (14) jsou LIDDDDDDDDDICE a LEžáky!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  | Nahlásit
  ta 17 je spatne
  | Nahlásit
  hel neni ta 3 nahodou sv. Vojtech ?? jako ja neviim jen se ptam
  | Nahlásit
  mno myslim ze to neni sv.Vojtech.:)
  | Nahlásit
  DEBILE najeď si na to, co jsem psala 31.12. 2006 ve 21,51 a jestli tam nejsou LIDICE a LEŽÁKY tak se za toho debila prohlásím sama, a příště si můžete víte co, protože jsem slíbila odpovědi a ty jsem vám tu dala, víš, co bych zasloužila, poděkování a ty jsi ještě tak drzý. Příště si to tu můžete mlet jak chcete, vykašlu se na vás.
  | Nahlásit
  no jasně ty chytrá
  | Nahlásit
  A cos tu vymyslel ty??? Pochlap se!!!! Ráda si to přečtu!
  | Nahlásit
  díky díky za odpovědi na tu olympiádu sem zapoměla a teprve dneska sem ji našla v šuplíku tag ještě jednou dík pomohlo mi to
  | Nahlásit
  Rádo se stalo, jsi první , co umí poděkovat, když mu někdo pomůže.
  | Nahlásit
  lidi nechci se do toho motat ale ta 3. je 100% Vojtěch Slavníkovec =o/
  | Nahlásit
  lidííí jak je ta 17. ??Je to dobre nebo spatne??Dik za odpoved...
  | Nahlásit
  taky dík ,doufám že to je dobře a ta 3. je fakt vojtěch
  | Nahlásit
  co je teda ta odpověd na 17. ? ODPOVĚZTE PLS
  | Nahlásit
  Tak vám díky lidi - co se už na tom netu nenajde!!! :);)
  | Nahlásit
  pro 1334 --- Strašně ti děkuju za ty odpovědi.Bez tebe a správných odpovědí bych půlku té olympiády neměla
  | Nahlásit
  díky moc...ale nechápu kdes to našel
  | Nahlásit
  1334 mockrát ti děkuju! Teď jsem teprve zjistila, jak jsem blbá:o) Moc díky, jsi moje záchrana..A co teda ta 3? Vojta nebo Bolek???
  | Nahlásit
  Je to Vojtěch- On totiž byl posůední slavníkovec, byl pryč, když všechny ostatní vyvraždili, ale i on tomu neunikl:-), jo a ještě byl biskup
  Seš ty někdo ohdnej,žes to sem dal, a vy ostatní na něj nebuďte protivný-nemuselo tu bejt nic
  | Nahlásit
  dííííííííííííííííííííííííííky ti za ty odpovědi jen tys má spása.ale divim se ti že se ti to chtělo dělat já bych se na všechny nejspíš vyprdla si fakt dobrá di
  | Nahlásit
  hey fakt diky za odpovedi.....posledni den a ja najdu tve odpovedi a je to v SUCHU::::...Thanks
  | Nahlásit
  diky za odpovedi jsem se snažila jak debil hledat ale nenasla sem ani pulku takze moooooooooooooc diiiiiiiiiiiiiiky
  | Nahlásit
  hm... to ste vážně tak blbý, že to nevíte? dyť to bylo uplně lehký...
  | Nahlásit
  úkol číslo 2)nemuže to bejt náhodou 28.října a spojen s T.G.MAsarkem,anebo to je ten sv.Václav a 28.září????díky moc za odpověd....:-)
  | Nahlásit
  halooo prosim odepiste,....
  | Nahlásit
  hooj lidičky!! v pátek sem dostala tuhle olympiadu..a úča řekla že sem taká spolehlivá a t jí teda napíšu...no myslelasem že jí zabiju(pže děják nesnááášim)..ale potom mí učařekla že mi zlepší dějepis:o)..sem si řeklaudělám to ale ty otázky..bez vách bychto fakt nedala..díky moc stezlatý lidi..divim se vám že ste sem ty odpovědi napsali..moc moc děkuju a přeju těm kerý chtěj jít s dějákej do dalších kol..aby se tam dostali pa teera
  | Nahlásit
  Moc děkuji hodně hodně jste mi pomohli DĚKUJI:-)
  | Nahlásit
  lidi newíte co je 17,??
  | Nahlásit
  Kdo tam napsal ty odpovědi je fakt BOSS, diky moc :)
  | Nahlásit
  u par odpovědi si nejsem jista, ale i tak dik moooooooooooc :) Terka
  | Nahlásit
  thank you very much :D
  | Nahlásit
  Nemáte náhodou někdo otázky z okresního kola??Pošlete mi je kdyžrak na aaaRockerka@centrum.cz díky moc x.)
  | Nahlásit
  hej ta trojke je fakt určo Vojtěch takže tam jak sou ty odpovědi tak tam je to blbě protože Boleslav ll. nebyl biskup takže je to blbě
  | Nahlásit
  Ste prostě všichni suprový. Moc dík.
  | Nahlásit
  hele a u 7 mam zakrouškovat kterýho
  | Nahlásit
  hele jsme ráda že ste mi pomohli ale povím vám sem zvědavá jak se to udělá když budou mít třeba ui nás na škole všichni stejné odpovědi zajímalo by mě kdo vyhraje:D sice to není moc fér ale bez vás bych to nezvládla a to mě dějepis baví tak se mějte klásně a at to vyhraje vždy ten nejlepší :)
  | Nahlásit
  nevíte někdo náhodou ty vojenské hodnosti?
  | Nahlásit
  Ahojky lilicky,jste starasne mocinky mooooc hodni ze jste sem dali ty vysledky,snad nebude napadne ze budu mit vsechny otazky a jeste mozna dobre jsta fakt super!Me dejepis vazne nabavi a jsem stasne moccc rada ze jsem vas nasla!FAKT DIKEC JSTE MOJI ZLATICKA!
  | Nahlásit
  hey ae ja necham tak 1/4 prazdnou nechci se dostat na nejakou horsi olympiadu ( se bude postupowat )..!ja bych to zdupal radši na to kašlu 13 jich napíšu a pět nachám prázdných
  | Nahlásit
  Nevíte někdo ty hodnosti Albrechta??????????????????????????????????????
  | Nahlásit
  hmm dyk za wodpowědi ale fak dobrý že to wšichni budou mít stejně :o) mno co alspon něco dyk a pa
  | Nahlásit
  Stačí jenom jedíné slovíčko!Děkuju...:)
  | Nahlásit
  Děkuji tomu, kdo poradil, kde sehnat otázky. Odpovědi si může každý najít sám, i když s hodnostmi Albrechta to bude tvrdší oříšek. Je to generál, ale psali hodnosti. Jinou nevím. Moc díky všem za snahu poradit.
  | Nahlásit
  Mockrát vám všem děkuji, i když něco jsou pěkný bludy
  | Nahlásit
  ahojik mocinky dekuju tomu kdo tam napsal ty odpovedi, nas ucitel si myslel ze bych to mohla zvladnout tak sem rekla jo, ale bez tech odpovedi bych to nezvladla... dikyyyy moccc papa
  | Nahlásit
  Milá 1334 moc ti děkuju seš fakt moje záchrana dělám to na poslední chvíli já to vim ale fakt dík... Srdečně zdraví Martinka
  | Nahlásit
  taky moc děkuju.a taky to dělám na poslední chvíli:-P
  | Nahlásit
  dik moc za ti odpovedi uca mi zlepsila znamku z dejaku a z cestiny na jednicky fakt diki autore
  | Nahlásit
  hele ten kdo tohle vysmahl,,je u mě kingoš a mod ho zdravím
  jiní by se na to ...raz dva ... takže děkuji za všechny co poděkovat neumí!!!
  | Nahlásit
  mno jasný ja sem to věděl a jen si to kontroloval a nemaš tam popsaný co znamena ten prvni obrázek jediné co newim a ty to tam nemáš
  | Nahlásit
  u 17 je odsun 3mil. němců
  | Nahlásit
  hele fakt moc diky moc ste mi pichli.ja uz myslela ze tu olympiadu nikdy nedodelam.ste fakt super diky mooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc
  | Nahlásit
  Jako z naší školy jsem tu olympiádu odevzdala jako jediná a uča rikala,že ji mám celou dobre...Takze fakt uzasny!ja neci do mestskyho kola!!!!=(((((( ale zase mam lepsi znamku z dejaku
  | Nahlásit
  njo supr dnes ji dělám a doufám že to bude za 1
  | Nahlásit
  dikes mockrát hrozně jste mi všichni pomohli mám to všechno dobře.
  | Nahlásit
  co má být ten 1. obrázek???
  | Nahlásit
  to je prece vrazda sv.ludmili,bylo to na hrade tetin a zajem na tom mela snacha drahomira.tady to mas
  | Nahlásit
  dik lidi dnes sem si vzpoměl že něco takovýho mam fakt diky
  | Nahlásit
  co má být ten 2. obrazek ???
  | Nahlásit
  a co ma být u 17
  | Nahlásit
  take u 11. kde je vojenská hodnost ???
  | Nahlásit
  Moc děkuji , ale nechapu kde si nasel odpovědi .
  | Nahlásit
  Už ste byl někdo v okresnim kole??? je to těžký?
  | Nahlásit
 • >Anonym 1334 : mocinko děkuju :-*
  | Nahlásit
  Rádo se stalo.
  | Nahlásit
  Hej ty jo to je boží ty odpovědi:o) akorat teda nevim pokud postoupim do dalšího kola co tam budu psat jelikož sem na děják uplny lempl ...ale tak pokud ste někdo byl v tom okresnim kole tak sem pls napište aspoň něco ....jinak teda fakt MOOOOOOOOC děkuji :o) (asi siss s tim dal/a velkou práci ...a já bych bez tebe měla eště větší ...takže si FAKT SUPER :O) )
  | Nahlásit
  Hej ty jo to je boží ty odpovědi:o) akorat teda nevim pokud postoupim do dalšího kola co tam budu psat jelikož sem na děják uplny lempl ...ale tak pokud ste někdo byl v tom okresnim kole tak sem pls napište aspoň něco ....jinak teda fakt MOOOOOOOOC děkuji :o) (asi siss s tim dal/a velkou práci ...a já bych bez tebe měla eště větší ...takže si FAKT SUPER :O) )
  | Nahlásit
  Cau lidi,nevite nahodou co je 5 ukol-kdy to bylo?Diky mooooooc za odpoved.
  | Nahlásit
  Ahoj Lidi fakt díky za ty odpovědi.Je to vymakany.A skvělí.Patrat by se mi po tom moooc nechtělo.Jste BORCI.
  | Nahlásit
  Fakt diky za ty odpovedi moc mi to pomohlo:-)
  | Nahlásit
  A kde pak je ta 11??nemůžu najit to v tom obrazku!!tu hodnost plisnete dikyss
  | Nahlásit
  ty si to největší zlatíčko,vazne vůbec se mi to necelo delati!miluji te!!!!super-uzasny,mam volno a jen diky tomu,kdo to napsal!si uuuuužžžžžaaaaaaaasssssssnnnnnn(a)nej
  | Nahlásit
  aojikkk si to nej na svete mrte dekuju =o)lol
  | Nahlásit
  hej lidisky u toho 1 ukolu sou dva obrazky co je ten druhej obrazek
  | Nahlásit
 • > Anonym1334 Stejně díky ;-)
  | Nahlásit
  Mám jet na okresní kolo... všechno dobře.. ale.. nikam nepojedu ;-) neču :-D
  | Nahlásit
  Už jste někdo byl v okresním kole? Jaké to tam je?
  | Nahlásit
  je to sice nervák ale hustý
  | Nahlásit
  prosím anonyma 14592 ,jestli by mi nepomohl....alespoň okruhy nechci po něm aby mi napsal všechny otázky(tak solidarni asi nikdo neni)ale kdyby mi pomohl ,alepson na co se mám juknout byla bych moc vdecná.....mám to už zitra a jsem moc nervozni kdybych mela nejakou tu pomocnu ruku............ =o)
  | Nahlásit
  prosím jaké byly otázky
  +
  | Nahlásit
  Můžete mi alespoň říct, jestli byl v otázkách rok 1968? A potom normalizace nebo bitvy Jana Žižky. Moc díky.
  | Nahlásit
  prosim ještě raz jestli neco vite napiste !!!
  | Nahlásit
  Prej tam bylo hodně o Slavníkovcích a Komenským!!!
  | Nahlásit
  prosim můžu se někoho zeptat na tu 5....je tam ještě ,,kdy to bylo" a to tu nikde nevidim....děkuju za odpověď
  | Nahlásit
  fajn už jsem si to našla.....a mělo by to asi bejt 28.9.995....ale nevim nevim
  | Nahlásit
  ahojky. Tak si představte, že jsem postoupila do okresní kola...Docela hustýý, páč jsme z celý olympiády věděla sama asi 3 otázky. To ostatní jsme si našla na netu...Prosím napsal by sem někdo, co bylo v okr. kole? děkuju mooooooc
  | Nahlásit
  Ahojky lidi, měli jste už někde okresní kolo??? CO tam bylo???
  Moc by mi to pomohlo....Diky MOC
  | Nahlásit
  pls.okresní kolo moc děkuji...:)
  | Nahlásit
  Vyměním otázky z okresního kola za testy projekt+řešení pište na aaaRockerka@centrum.cz (berte jsou to originály;o)
  | Nahlásit
  Jj,,, já díky vám měla jet do okresního kola, ale já tam nepojedu... páč tam bych byla vypatlaná...
  | Nahlásit
  Ahoj lidičky, už jste někdo měl okresní kolo? jaký byly otázky? prosííím písněte mi na Leny.8@seznam.cz Stašně dík
  | Nahlásit
  ahoj za prvé chci poděkovat za odpovědi ale taky poprosit jeslti se tu objeví i okresní kolo?!zatím pa a díky
  | Nahlásit
  Děkuju za všechny odpovědi...ještě, že net existuje bez vaší spolupráce bych to asi nezvládla....fakt moooooc dík...jste zlatíčka...
  | Nahlásit
  Jak asi...teda určitě bych to bez vás nezvládla....Thank you very much
  | Nahlásit
  okresní kolo-sv.vojtěch,václav III,jiří z poděbrad(že měl otrávit pohrobka)co je inkvizice,jan hus,jeroným pražsky,jan roháč z dubé,kacířství,co je:biřic,šatlava,schůze představitelů církve,atentát na heydricha....doufám že vám to pomůže až si zase na něco vzpomenu tak písnu
  | Nahlásit
  Lidi ste se asi zbláznili,si tu píšete odpovědi a pak vyhraje ten kdo má net,narozdíl od toho kdo si to zaslouží.......Ale to je váš problém
  | Nahlásit
  Hej vy nevíte rok zavraždění albrechta z Valdštejna?
  | Nahlásit
  to nepotrebuješ
  | Nahlásit
  mocmocmoc díííííííííííík
  | Nahlásit
  Moc děkuji za ty odpovědi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  V úterý (6.3.) jsem to odevzdal tak čekám jak dopaddnu.
  Ještě jednou díky a dějepisu zdar.Anonym 007
  | Nahlásit
  dekuju amni nevim co bych si bez tebe pocala diky tobe a kamaradky ktera mi dala na tebe adresu jsem to napsala moooooooooooooooc diiiiiiiiiky
  | Nahlásit
  Ahoj, no, ještě tak mít odpovědi do krajskýho kola..ale někde musej být, protože v praze to už proběhlo 21.3.
  | Nahlásit
  Už jste někdo byli na krajským kole??? Nedaj se někde splašit otázky???
  | Nahlásit
  No, jako já sem se do krajskýho ještě neučila, takže to projedu..ale je mi to celkem jedno...
  | Nahlásit
  anonym17537 a z jakýho si kraje?
  | Nahlásit
  tak sem si tady pročítala, co tady všechno je a jak někdo psal k tomu školnímu kolu, že ta 3. je Vojtěch, tak má pravdu...k nikomu jinýmu se ty informace neváží...
  | Nahlásit
  jo výte někdo zadání a odpovědi na tento rok
  | Nahlásit
  Nevým. Olympiáda je soutěž a nejde spoléhat na to že to někdo udělá za Tebe.....považuješ to za fair?
  | Nahlásit
  no a co stejně víme co tam přibližně bude
  | Nahlásit
  Pravidla a termíny jednotlivých kol jakož i zadání jednotlivých otázkových souborů bude umisťováno do této adresy:

  http://www.ddmpraha8.cz/souteze.php
  | Nahlásit
  to co je tam ta dějepisná olympiáda, to je loňská
  | Nahlásit
  Myslím, to zadání v titulku!!!!!!!!! Úplně nahoře!
  | Nahlásit
  jo
  | Nahlásit
  Kdy píšete školní kolo???????????????
  | Nahlásit
  to 32410: Tím množstvím otazníků zničíš grafiku okna a při tom se nic nedozvíš, protože školní kola ještě nezačala.
  | Nahlásit
  začala mi ho máme už v listopadu tak já jenom jestli někdo dřív
  | Nahlásit
  NE, TERMÍN ZAČÁTKU JE LISTOPAD.
  | Nahlásit
  ahoj,nemáte někdo alespon nějaký výsledky z dějepisné olympiády 07/08?
  | Nahlásit
  Není od věci se trochu zamyslet. Olympiáda 07/08 ještě nebyla, začne v listopadu 2007. O jaké výsledky Ti jde?
  | Nahlásit
  me nejde stahnout ty odpovedi=o(co mam delat?
  | Nahlásit
  Zase. Je to olympiáda z roku 2006/2007. Tady už nic nestáhneš ani neotevřeš. Je to LO O Ň S K É É É É !!!!!!
  | Nahlásit
  jestli ste už prosím někdo psal olimpyádu napište mi sem správné odpovědi
  | Nahlásit
  Hledej Šmudlo.... už to na Ontolw je......a netahej sem zastaralé otázky z loňska.......
  | Nahlásit
  hej děcka kde na to najde odpovědi z roku 07/08?
  | Nahlásit
  http://tewezky.blog.cz/0711/dejepisna-olympiada-odpovedi
  | Nahlásit
  Fakticky mocinky děkuju za ty odpovědi !!!!! Nikdy bych se nepřihlásila do nějaké pitomé olympiády, ale teď jsem to fakticky potřebovala .. takže ještě jednou mocinky děkuju a ten kdo to tu dal tak je BOREC !!!! Čaute a mějte se hezky ... a přeju všem aby se dostali do dalšího kola !!!!
  | Nahlásit
  an 88365: A to ti nevadí, že jsou to odpovědi z loňska? Letos tu žádné nebudou.... na to se připrav.
  A do žádné pitomé olympiády se nehlas, ještě by ses mohla něco dozvědět a naučit. To nedělej. Chraň si svoji nevědomost. S nevědomým člověkem se dobře manipuluje, to se vědělo už hodně dávno a stále to platí. Není nad to zůstat vědomostně čistý!!!!!
  Vše co jsem napsala v druhém odstavci je ironie, kdybys to náhodou nerozeznala. Jeden nikdy neví. Zdravím . Leda
   Anonym
  Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
  Vložit: Obrázek