Ontola > Biologie > diskuze
| Nahlásit

jak byste vysvětlili pojem nervova soustava oběhova?

Témata: biologie

1 reakce

 Ina
| Nahlásit
Soustava nervová: se skládá ze dvou částí, centrálního nervového systému – CNS a periferního nervového systému – PNS. Základním projevem nervové činnosti je dráždivost (excitace). Dráždivostí rozumíme reakci na podněty ať vnitřní nebo vnější. Podnět je zaznamenán receptory (nervová zakončení – čidla), které převádějí pomocí vzruchů (impulsů) informace do CNS. Odtamtud jsou vzruchy po vyhodnocení vedeny na výkonné orgány. Tento proces je tzv. reflex. Centrální nervový systém se skládá z řady stupňovitě uspořádaných oddílů. Vývojově mladší, novější struktury jsou nadřazeny strukturám starším. Postupujeme-li tedy od nejstarších oddílů, stojících na nejnižším řídícím stupni, k oddílům vyšším, dostaneme toto uspořádání centrálního nervstva: mícha, mozkový kmen skládající se z prodloužené míchy, Varolova mostu a středního mozku. Ke kmeni je připojen mozeček. Prodloužená mícha, Varolův most a mozeček tvoří tzv. zadní mozek. Na střední mozek navazuje přední mozek, který tvoří mezimozek s podvěskem mozkovým a mozkové polokole (hemisféry) s šedou kůrou mozkovou. V mozkovém kmeni se nervová vlákna kříží a to způsobuje že levá část mozku inervuje – zásobuje nervovými vlákny pravou stranu těla a naopak. Mozek je bohatě zásoben krví a spotřebuje až 1/3 minutového objemu krve. Periferní nervový systém je tvořen 12 páry hlavových nervů a 31 páry míšních nervů, které se dělí stále na menší a jsou ukončeny jako receptory v každé buňce.

Oběhová soustava: se skládá z několika částí, které dělíme buď podle oběhu na malý plicní oběh a velký tkáňový oběh nebo na systém cévní a krev. Hlavní částí je vždy srdce.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek