| Nahlásit

jak vypadaly naše nejstarší vesnice

Témata: pravěk
Diskuze
| Nahlásit
Několik dřevěných chatek obklopených lesem. Cesty do blízkých vesnic vedly lesem, občas byla u vesnice malá plocha lesa vykácená a změnená v pole.

Valy: http://www.valynadlabem.cz/index.php?nid=935&lid=cs&oid=68882
| Nahlásit
Pokud mluvíme o slovanských vesnicích, měly zpočátku spíš charakter rodových usedlostí. Jména majitelů se pak dostala do názvu obce, třeba tam, kde žil Bohuňův rod se říkalo Bohunice. V raném středověku byly obvyklé vesnické stavby zemnice a polozemnice, malé jednoprostorové chatrče zapuštěné (zčásti) do země, s ohništěm v jenom koutě. V ruském prostředí se témuž říká zemljanka. Opevnění vesnice nemívaly, vybavenost pouze drobnosti - studny (prameny, řeky potoky), odpadní a obilní jámy, případně kultovní a náboženské objekty. Pokud se zde provozovalo nějaké řemeslo, pak příslušné zařízení - například železářské pece nebo milíře.

Není bez zajímavosti, že dnes staví ekologičtí nadšenci také celé rodinné domy pod terénem - nejčastěji ve svahu, přece jen se nechtějí úplně vzdát oken.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek