Ontola > Dějepis > diskuze
| Nahlásit

Má něco společného Říše římská a Svatá říše římská?

Nebo to je jen podobný název pro dva úplně nezávislé útvary?
Témata: dějepis

4 reakce

| Nahlásit
Jen snad názvy..... Říše římská, nebo také Římské imperium je starověký útvar, jehož centrum byl antický Řím.

Svatá říše římská (dodávalo se i "národa německého") je středověký státní útvar založený Karlem Velikým.

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmsk%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e

https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e_%C5%99%C3%ADmsk%C3%A1
| Nahlásit
Říše římská je Řím a Svatá říše římská je Německo
| Nahlásit
Svatá říše římská národa německého nebyla ani svatá, ani říše, ani římská, ani národa, natož pak německého.
(Upr. 05.12.2016 21:54) | Nahlásit
Jsi nepředstavitelně vzdělaný, Nycoxyhu, ale odpověď na otázku jsi neposkytl ........
A pro Paskala: Kde bylo Německo, když Svatá říše římská vznikla!
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek