Ontola > Dějepis > diskuze
| Nahlásit

Jak vlastně byla dobyta Byzantská říše?

Témata: dějepis

2 reakce

| Nahlásit
tady to máš všechno pohromadě http://cs.wikipedia.org/wiki/Byzantsk%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e
| Nahlásit
Byzantská říše tak byla v mnoha směrech oslabována právě v době, kdy ji ohrozil další vnější nepřítel, osmanští Turci, jejichž stát se konstituoval v Malé Asii kolem roku 1300. Kromě toho musela zpočátku ještě čelit doznívajícím snahám Franků o znovuzískání pozic, které ztratili pádem latinského císařství a ústupem z Konstantinopole. To však představovalo ve srovnání s osmanskou expanzí mnohem menší nebezpečí. Roku 1352 se Osmani uchytili na evropské půdě a o dva roky později potvrdili svůj zisk dobytím pevnosti Galipoli. Odsud zahájili rychlý postup proti balkánským státům i državám byzantské říše, která ztrácela jedno území za druhým a již roku 1371 se stala vazalem tureckého sultána. Přestože turecký tlak výrazně sílil, obyvatelstvo Byzance se rozdělilo do dvou nesmiřitelných táborů, z nichž jeden byl ochoten se s nadvládou Osmanů smířit. Počátkem 15. století patřilo k Byzanci kromě hlavního města jen jeho okolí a malá území v dnešním Řecku. Roku 1402 však dočasně zastavila postup Osmanů porážka, kterou jim u Ankary uštědřil tatarský dobyvatel Tímúr-Í-Lenk (Tímúr Chromý), v Evropě nazývaný Tamerlán.

V roce 1453 oblehla turecká vojska sultána Mehmeda II. Konstantinopol. Útočníci měli proti obráncům města, v jejichž řadách byl i poslední císař Konstantin XI. Palaiologos, téměř devítinásobnou přesilu. Po několikatýdenním obležení Konstantinopol 29. května padla do rukou Turků a byla přejmenována na Stambul – Město. Stala se metropolí osmanské říše. Tisíciletá byzantská říše zanikla.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek