Ontola > Dějepis > diskuze
| Nahlásit

Proč byla bitva na Bílé hoře pro českou historii tak významná?

Témata: dějepis

10 reakcí

| Nahlásit
Nejen pro českou historii, ale i pro moravskou a vůbec pro celoevropskou. Vždyť pražskou druhou defenestrací započla třicetiletá válka...
| Nahlásit
V období před 30letou válkou, bylo v Čechách a střední Evropě rozšířeno protestanství (Církev bratrská, J.A. Komenský, dědictví husitství, apod.). Po Bílé hoře docházelo ke katolizaci středoevropského regionu. Katolizace byla ve svém dopadu zpátečnická a zapříčinila stagnaci. Až císař Josef II. vydal Toleranční patent - tolerance náboženského vyznání.
| Nahlásit
Inu v podstatě byl náboženský spor pouze zástěrka. Vždyť i kardinal Richelieu (katolík) poslal švédskému králi Gustavu Adolfovi (protestant) jeden milion livrů ve zlatě na napadení katolického Polska. V podstatě šlo o mocenskou hegemonii v Evropě.
| Nahlásit
Přestože Habsburkové vládli v českých zemích už od roku 1526, ještě o téměř sto let později byly české země v Evropě prakticky nevídaným územím náboženské svobody. Rekatolizační tlaky Habsburků však stále sílily. Jedním z důsledků tohoto tlaku bylo české stavovské povstání, jež definitivně ukončila právě bitva na Bílé hoře. Z vojenského hlediska to byla vlastně jen šarvátka. Její důležitost spočívá v tom, že v důsledku porážky stavovských vojsk i v českých zemích nastupuje platnost zásady "cuius regio, eius religio" čili "koho vláda, toho víra", jinde v Evropě důsledně dodržovaná už desítky až stovky let. Porážka stavů na Bílé hoře znamená definitivní vítězství katolického vyznání na celé čáře a z toho plynoucí likvidace poražených, a to likvidace jak fyzická (poprava na Staroměstském náměstí 1621), tak především ekonomická. Ti, kdo odmítli přestoupit na katolickou víru, byli řadou výnosů a dekretů vítězných Habsburků nakonec donuceni k prodeji majetku a odchodu do exilu. Po bitvě na Bílé hoře už rekatolizačním snahám Habsburků nestálo nic v cestě. O tom, jestli rekatolizace byla ve svém důsledku škodlivá, lze ovšem jen spekulovat, protože nevíme, jakými cestami by se vývoj ubíral, kdyby Habsburkové byli poraženi.
| Nahlásit
Správně Pototasi, píšeš o důsledcích mocenských tlaků v Evropě, tak jak se promítaly do historie Českých zemí. Jsi tak asi nejblíže odpovědi na otázku tak, jak byla formulovaná.
| Nahlásit
I já bych se přidal k názoru, že se jednalo především o mocenské přetahování, a hodnotit, jestli byla rekatolizace příznivá nebo naopak špatná, to bych si ani netroufl. Vlna náboženských revolt proletěla celou Evropou ani ne tak, jako věroučná otázka, ale spíš jako nesouhlas s obecným uspořádáním světa. Samozřejmě, že se v souladu s tehdejším chápáním světa revoltující zaštíťovali svým výkladem bible. Podobně se vládnoucí elita zase barikádovala tím svým výkladem. Tak jako dnes, když elity zavádí cenzuru ve jménu demokracie, a jinde rozvášněné davy ve jménu demokracie vyhánějí legitimně zvolené vlády.
Co se však stalo nakonec obrovskou výhodou rekatolizace je vznik nábožensky homogenní společnosti. Myslím, že to všichni bereme jako samozřejmost, ale to vůbec samozřejmé není. Není pravda, že u nás byli před Bílou horou jenom reformisté, že katolíci někam zmizeli. Jenom byla do té doby třecí plocha na nižší úrovni. Nižší šlechta vedla své poddané k víře, kterou sami uznávali (Morava byla do značné míry katolická, Čechy více reformní), na úrovní obyčejných lidí se nikdy nejednalo o svobodnou volbu. Případ Jana Sarkandra, který svého času tolik pobouřil veřejné mínění, je ukázkou běžné praxe násilné reformace.
Poněkud spekulativní je i otázka, jestli by našim lidem nebyla bližší nějaká protestantská církev. Těžko spekulovat, Masaryk a spol. provedli nepříliš úspěšný experiment o tři století později, když vytvořili novou Československou církev (pryč od Vídně, pryč od Říma!), do níž pod různými vlivy přestoupilo několik milionů lidí. Stejně bychom mohli spekulovat, jestli by našim lidem nebylo bližší třeba pravoslví a podepírali to cyrilometodějským odkazem.
| Nahlásit
Já bych z těch nákupních středisek tak nešťastný nebyl. Ono je dnes velkou módou nakupování v obchodních centrech kritizovat, ale nakupovalo se i dřív, před existencí OC, akorát se holt muselo po městě víc běhat. Až na tebe Gandalfe zase bude padat chmura, že je v Olympii 5 tisíc Brňáků, uvědom si, že právě v tu chvíli existuje 375 tisíc Brňáků, kteří v Olympii nejsou :-)
| Nahlásit
Vidíš, Pototasi, to mě nenapadlo ...... a taky bych si mohl připomenout, pokud je těch pět tisíc v Olympii výrazem životního a kulturního stylu, tak všechna brněnská divadla jsou zároveň na dlouhou dobu vyprodaná :-)))))))))))))
| Nahlásit
V Praze je to stejné - obchodní centra jsou sice narvaná, současně je ale unikum sehnat lístky do divadla. Zrovna ve středu jdeme s partnerkou na představení, na něž jsem vstupenky kupoval v listopadu, ten únor tehdy prostě byl nejbližší volný termín.
(Upr. 05.02.2017 22:29) | Nahlásit
....no, a to by se dalo pokračovat, výstavní síně o víkendu jsou plné a to je v Brně podstatně méně příležitostí, než u Vás ...... takže, jaképak naříkání, že? Každému co jeho jest ....
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek