| Nahlásit

Co je to frontální porucha?

Témata: počasí
Diskuze
(Upr. 08.08.2017 15:59) | Nahlásit
frontální - přední

frontální - obrácený čelem k někomu nebo něčemu, jsoucí v rovině rovnoběžné s rovinou pozorovatele;týkající se přední části hlavy nad očima (čela), čelní

frontálního lalok - přední část koncového mozku (tzv. čelní lalok)

frontální porucha - porucha přední části mozku (porucha tzv. čelního laloku)

http://www.wikiskripta.eu/w/Mozek

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mozek
| Nahlásit
Ono to nemusí souviset s hlavou, ale s povětrnostní frontou, na které mohou vzniknout frontální poruchy, které se projeví zvýšenou bouřkovou činností.
| Nahlásit
Gandalf: Pravda.
| Nahlásit
Konkrétně pojem "frontální porucha" mi není úplně jasný. Používá se někdy skoro jako synonymum slova fronta, jindy jako synonymum frontální vlny, nebo dokonce vznikající cyklóny na vlnící se frontě. Nemám ponětí, jaká je přesná definice, pokud vůbec někde existuje.
| Nahlásit
Frontální vlna je porucha na atmosférické frontě. Meteorologové rozeznávají stabilní a instabilní frontální vlny. Stabilní vlna obvykle zaniká po několika desítkách hodin. Amplituda vlny se v takovémto případě nezvětšuje. Instabilní frontální vlna bývá zárodkem frontální cyklóny.

http://www.treking.cz/pocasi/frontalni-vlna.htm

Na jedné hlavní frontě obvykle vzniká po sobě několik frontálních vln. Jednotlivé frontální vlny jsou odděleny hřebeny vysokého tlaku vzduchu nebo nízkou (postupující) anticyklónou.
| Nahlásit
Frontální porucha:
V předpovědi počasí se někdy setkáme s pojmem frontální vlna postupuje přes Alpy dále k SV. Pojem frontální vlna se v předpovědi objevuje zejména tehdy, jestliže polární fronta je stacionární (nepohyblivá) a udržuje se jižně od nás. Studený vzduch proudící od SV narazí na ortografickou překážku (masiv Alp), obejde ji a zasune se pod teplejší vzduch. Na původně rovné frontální linii se utvoří záhyb. Takové vlny většinou časem zanikají. Vytvoří-li se vlna nad oceánem či nad rovinami západní Evropy, je větší naděje, že na vrcholu vlny bude dále klesat tlak a stoupat že bude naopak na čele klínu a vznikne samostatná tlaková níže, na níž se váže frontální systém, v předpovědi pro laickou veřejnost často nazývaný frontální porucha.
http://www.metamater.cz/vysvetleni-pojmu/fronty-frontalni-system/
| Nahlásit
Ano, to je všechno jasné - co je tedy přesně nazýváno frontální poruchou - ta vlnka na jinak přímé čáře stacionární fronty, nebo až se vlivem proudění vytvoří cancourky front teplá-studená, nebo až se zformuje brázda nižšího tlaku, až se vytvoří základ cyklóny, nebo poskládá úplný frontální systém. Až hřebeny vysokého tlaku vyříznou všechno z polární fronty a cyklóna s frontálním systémem už žije svým životem?
| Nahlásit
Tuwosoqe, už se neptej a začni malovat nebo psát scénáře.
Takových nápadů :-)))
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek