| Nahlásit

lidi prosím napíšete mi odpovědi na elektronické kolo č.4 pls pls pls

Tady jsou otázečky prosím napiše mi ;)


1. Albrecht z Valdštejna se narodil v Heřmanicích u Jaroměře jako Albrecht Václav Eusebius. Zavražděn byl v Chebu, dnes jsou jeho ostatky uloženy ve valdštejnské hrobce v Mnichově Hradišti. Kolika let se Albrecht z Valdštejna dožil?

40

45

50

55

2. Strop hlavního, tzv. Trabantského sálu ve Valdštejnském paláci zdobí freska italského umělce Baccia del Bianca. Téma malby bylo ozvláštněno tím, že postava řídící vůz má tvář samotného Albrechta z Valdštejna. V jaké úloze zde vrchní velitel císařských vojsk vystupuje?

jako bůh vína Bakchus

jako bůh války Mars

jako antický vojevůdce Alexandr Veliký

jako křižácký válečník a císař Fridrich Barbarossa

3. Součástí renesančních a barokních zahrad bývalo specifické architektonické téma – jeskyně, původně přírodní, později umělá. K vytvoření krápníků býval využíván kámen, štuk, sádra apod. Umělé krápníky se uplatňovaly v exteriérech i interiérech a často byly doplňovány jezírky. Jak zní původní italský termín pro takovouto umělou jeskyni?

meandr

luneta

retabulum

grotta

4. Model představuje jeden z Valdštejnových zámků. Původně se jednalo o gotický hrad, který byl počátkem 17. století renesančně přestavěn. O jaký zámek se jedná?

Frýdlant

Jičín

Valdštejn

Hrubá Skála

5. Ze 17. století se dochovala řada předmětů všední potřeby. Ilustrují vývoj společnosti a umožňují nám poznat život tehdejších urozených i obyčejných lidí. Poznáte, k čemu sloužil předmět na obrázku?

nádoba na chlazení nápojů

polní kamínka

pokladnice

schránka na tabák

6. V listopadu 1632, v bitvě s císařskou armádou vedenou Albrechtem z Valdštejna, padl švédský král Gustav II. Adolf. V blízkosti jakého německého města k této bitvě došlo?

Stuttgart

Lipsko

Hannover

Frankfurt nad Mohanem

7. V roce 1648 byly za švédské okupace Malé Strany a Hradčan odvezeny z Prahy do Švédska mimo jiné i bronzové plastiky z Valdštejnské zahrady. Byly dílem sochaře, který pracoval např. pro císaře Rudolfa II. Sochy v zahradě byly variacemi na antická témata, nalezli bychom zde sochu Neptuna, Laokoona a synů, Venuše atd. Jak se slavný sochař jmenoval?

Baccio del Bianco

Giovani Battista Quadri

Adriaen de Vries

Arnošt Jan Heidelberger

8. Roku 1627 přijel do Prahy slavný astronom Johannes Kepler. Císař astronoma vlídně přijal a slíbil uhradit výdaje 4000 zlatých za dílo „Rudolfínské tabulky“ pod podmínkou, že Kepler přestoupí na „správnou“ víru. Tuto podmínku však astronom nepřijal. Jakého vyznání byl Johannes Kepler?

katolického

luteránského

husitského

kalvínského

9. V české literatuře zaujímá Albrecht z Valdštejna velmi důstojné místo díky dvěma valdštejnským trilogiím – tzv. Malé valdštejnské trilogii „Rekviem“ a Velké trilogii „Tři troníčky“, „Tři dukáty“ a „Bloudění“. Kdo je jejich autorem?

Jaroslav Durych

Alois Jirásek

Jaroslav Vrchlický

Viktor Dyk

10. Kdo vládl českým zemím v době, kdy se Albrecht z Valdštejna stal velitelem císařských vojsk a byl jmenován generalissimem?

Rudolf II. Habsburský

Matyáš Habsburský

Ferdinand II. Štýrský

Ferdinand III. Habsburský
Témata: zeměpis
Diskuze
| Nahlásit
je já už jsem je všechny našla na inmternetu jsem s je vyhledalla
| Nahlásit
tak že je to
1)c
2)b
3)d
4)a
5)b
6)b
7)c
8) b
9)a
10) c

ak tady je mááte ;);)););););)
| Nahlásit
1-c,2-b,3-d,4-a,jfjiofjbdfildjkbfhkljb
| Nahlásit
u
| Nahlásit
mumumumumuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
| Nahlásit
hmmmmmm, asi si připadáš drsnej(á) když sem píšeš takový kraviny ale když ti to uděláá radost tak proč ne že
| Nahlásit
https://www.ontola.com/cs/-o/Elektronick%C3%A9-kolo-4
| Nahlásit
NEMÁTE NĚKDO LIDI PLS ODPPVĚDI NA 10. ELEKTRONICKÉ KOLO???????NIKDE JE NEMŮŽU NAJÍT:(
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek