| Nahlásit

Jak funguje antigenní test?

Jak to, že ten antigenní test je citlivý třeba jen na SARS-CoV-2 a ne na nějaké jiné viry? Nejde mi o to, jestli je testování anigenním testem dobrý nebo špatný nápad, jde mi jen o tuto technickou stránku věci.
Diskuze
| Nahlásit
Nejde o nic jiného než o prostou imunochromatografii, kdy se na start vloží mobilní fáze s analytem, a ta vzlíná po stacionární (imobilní) fázi.

Na startu jsou králičí protilátky značené koloidním zlatem (konjugát), na imobilní fázi - podložce, jsou poté dvě linie, jedná je tvořena protilátkami, které váží králičí protilátky (vzniká vazba protilátka-konjugát), to je kontrolní linie (značí, že sem doputovaly skutečně protilátky, které byly na startu, proto je tato linie až poslední). Druhá linie, která je umístěna před první, je linie testovací, do níž jsou vsazeny protilátky vázající protilátky lidské, váží lidský konjugát.

Pokud tedy v mobilní fázi - tekutině s pufrem, se nachází částice SARS-CoV-2 a na konjugační podložce se tedy její antigeny (spike protein) naváží na lidské protilátky značené koloidním zlatem, jsou unášeny kapilárním proudem při vzlínání a dorazí nakonec na testovací linii, kde se konjugát naváže na lidské protilátky.

A specifita je samozřejmě dána výběrem protilátek, protože ty umíme připravit. Proto bývají protilátky specifické pro nějakou aminokyselinovou sekvenci nějakého povrchového proteinu dané částice, ale těch částic na světě máme tolik, tolik z nich mutuje, že skoro nikdy nemůže být specifita 100%.
| Nahlásit
Super odpověď, díky moc. Připadalo mi to úplně mysteriózní, teď už to chápu, díky.
(Anonym Cehyryc)
| Nahlásit
Test, který mám, pracuje trochu odlišně, nedetekuje ani protilátky ve výtěru, ani S protein, ale virovou bílkovinu, které říkáme N protein (nucleocapsid).

Naředěný vzorek kápneme dírkou na papírek a on začíná vzlínat směrem k testovacímu okénku. Nejprve narazí na specifické N protilátky, které jsou značené (aby ve velké koncentraci vytvořili barvu). Pokud se N protein naváže na tyto (primární a značené) protilátky, vzlíná tento značený imunokomplex směrem k diagnostické čárce. Tam jsou opět protilátky proti N proteinu, tentokrát už neznačené, ale nepohyblivě přichycené k papíru, takže nemohou nikam odvzlínat. Jak kolem nich plují imunokomplexy, vychytávají je tyto nepohyblivé protilátky za virový N protein a v prostoru čárky se pak hromadí, až je proužek viditelný okem.

Ovšem nosná kapalina unáší nejen imunokomplexy, ale i značené primární protilátky, na které se žádný N nenavázal. Ty pochopitelně projdou bez povšimnutí kolem diagnostického proužku a docestují až k druhému (kontrolnímu) proužku, kde jsou k papíru přichyceny jiné protilátky, které mají takové uspořádání molekuly, že se velmi dobře mohou vázat právě s primárními značenými protilátkami. Pokud tedy primární značené protilátky doplují až sem, vychytají je sekundární protilátky, zafixují na místě a po nárůstu koncentrace se objeví kontrolní druhá barevná čárka. Protože primární protilátky jsou od výroby v papírku blízko dírky obsaženy, indikuje druhý proužek, že testovaný roztok prošel od dírky, přes oblast se značenou primární protilátkou, přes diagnostický proužek až sem.

To, že se na sebe lepí protilátky s antigenem (N proteinem) je dáno složitým prostorovým uspořádáním a vazebnými místy na makromolekulách, které jakoby do sebe zapadnou. Prostě tvar makromolekuly protilátky (obvykle tisíce nebo desetitisíce atomů) představují jakousi složitě vytvarovanou masku, která přesně padne na obličejík antigenu a ve vhodných místech má jakoby "magnety", které udrží tuto masku na obličeji. Pokud by to byla hlava psa, maska by na ni nepadla, nebo by se nespárovaly magnety, aby se maska na hlavě udržela. Možná je to trochu hloupý příměr, ale žádný lepší mě nenapadl.
(Upr. 09.11.2021 20:44) | Nahlásit
Což je jen popis toho stejného, co jsem napsal já. Nicméně je to nejspíše podáno lépe.

Vir SARS-CoV-2 prostě není nic jiného než jakýkoliv jiný antigen (cizorodá částice) a má několik epitopů - tedy míst, které váží protilátky, a může je tak tělo rozpoznávat. A ty epitopy jsou v podstatě Spike protein, Nucleocapside protein, Envelope protein a Membrane protein, ty jsou stejnojmenné jako geny viru, je to prakticky polovina celého genomu. Je jen na výrobci, jaký epitop se rozhodne detekovat. Celý zbylý princip je stále stejný, liší se jen vázaný epitop.
| Nahlásit
Nechtěl jsem vůbec zpochybňovat správnost popisu, jen jsem upozornil na to, že lovit můžeme i jiné antigeny (jiné strukturální proteiny než jen S) a rovněž i protilátky organismu proti nim. Pokud naháníme antigeny, číháme na ně se značenými protilátkami, pokud lovíme v organismu protilátky, krmíme je na papírku značeným antigenem. Na co se zaměříme ovlivňuje spolehlivost a selektivitu testu a také třeba stabilitu vůči mutacím. Podobně probíhá těhotenský test nebo testy na omamné látky.
Já jsem se to pokusil popsat prostším jazykem, i pro ty, kdo se nevyznají v chromatografické hantýrce a nerozumí, že stacionární fáze je v našem případě papírek a mobilní fáze ta vodička, co jsme v ní předtím vymáchali ono nosní šťourátko. Který popis je komu bližší, to si mohou vybrat případní čtenáři :).

Za určitá zjednodušení učiněná kvůli srozumitelnosti se omlouvám.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek