Ontola > Dějepis > diskuze
| Nahlásit

Jak se říká vlastnosti, když určití lidé mají jiné postavení, vyšší/nižší?

Témata: dějepis

5 reakcí

| Nahlásit
Jak se jmenuje taková společnost?
| Nahlásit
nadřazenost, podřízenost, společenské třídy, poddanost/poddanství a vrchnost, otroctví, nevolnictví, svoboda
| Nahlásit
Společenská hierarchie?
| Nahlásit
Kastovní systém (hierarchie)?

Stratifikační systémy

Termín stratifikační systém zahrnuje uspořádání sociálních statusů a institucí, jejichž působením se systém renovuje. Základními komponenty jsou u jednotlivých systémů kasty, stavy, sociální třídy či sociální vrstvy. Povahu jednotlivých systémů ovlivňují aspekty jako sociální mobilita nebo dědičnost. Většinou se rozlišují čtyři základní typy stratifikačních systémů:

otrokářský - existují jak svobodní občané, tak nevolníci (otroci)
kastovní - kasty jsou dědičné, neměnné a zakotvené náboženstvím; příslušnost ke kastě určuje možnosti ve volbě zaměstnání a zamezuje sňatku i veřejnému stýkání s příslušníky jiné kasty

stavovský - příslušnost ke stavu je získávána dědičně, v některých situacích je však možné ji získat jiným způsobem (př. zakoupení šlechtického titulu, vyznamenání za statečnost pro vojáka atp.)
třídní - třídní postavení v moderní společnosti je udáváno zejména postavení na trhu práce; rodinný původ není řídícím statusem

V současnosti se vedou spory o zavedení tzv. postindustriálního stratifikačního systému, který by lépe odpovídal vyspělé moderní společnosti.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_stratifikace
| Nahlásit
Stratifikace = rozvrstvení, dělení do vrstev, ne nutně vyšší/nižší. Například šlechtický/církevní stav - kdo je výš?
Nevím, jestli je možné postindustriální atomizované a antagonizované společnosti smysluplně členit do vrstev. A docela komické mi přijde nazývat tuto chaotickou společnost moderní a vyspělou.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek