| Nahlásit

Co je to feudalismus?

Témata: dějepis
Diskuze
| Nahlásit
Feudalismus je společenský řád založený na lenním systému. Feudálním pánům bylo vlastnictví půdy dáno panovníkem coby léno a ti ji spravovali. Z těcho "leníků" vznikla šlechta.
| Nahlásit
Je to forma vlády založená na rozdělávání půdy...
| Nahlásit
Období,kdy bohatstvím byla půda.
| Nahlásit
Feudalismus je společenský řád ve kterém vládne šlechta a poddaní obdělávají jejich polnosti a ze svého pozemku museli odevzdávat daň
| Nahlásit
anonym : do školy mám umět stručně a pochpitelně říct co to je feudalismus nemohl by jste mi někdo poradit předem díky za odpovědi:):) :):)
| Nahlásit
jak to mám vysvětlit díky :)
| Nahlásit
Co je to prosim křestanství ???Prosím potřebuju to do školy :) diky
(Upr. 29.10.2013 20:48) | Nahlásit
Křesťanství (ze slova křesťan < lat. christianus < řec. χριστóς, christos pomazaný čili Mesiáš) je monoteistické, univerzální, historické (založené) a misijní náboženství, které je soustředěno kolem života a učení Ježíše z Nazaretu, kterého chápe jako mesiáše (tj. Krista), spasitele světa, Božího syna, který se v Kristu zjevil.
Příslušnost ke křesťanství není dána původem nebo narozením, nýbrž křtem a osobním přijetím určitého vyznání víry (nauky) a životní praxe. Všichni křesťané věří v jednoho Boha, vyznávají Ježíše Krista jako Spasitele a Božího syna, uznávají křest a další svátosti, věří v možnost odpuštění hříchů a spásy a očekávají druhý příchod Kristův.
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD

Možná je to pro tebe moc složité. Tak křesťané jsou ta náboženství, co věří v Ježíše Krista. Pokřesťanštění, přijetí této víry, se říká christianizece. Je to tedy vázáno k osobě Ježíše a jeho učení, nikoli k obřadu (křtu), nebo symbolu kříže, s nimiž se to někdy mylně zaměňuje.
| Nahlásit
díky :)
| Nahlásit
a ještě jednou stručně co je feudalismus vim že tam to je ale moc to nechápu :)
(Upr. 29.10.2013 22:01) | Nahlásit
Feudalismus neboli feudální zřízení je systém lenních vztahů charakteristický pro evropský, zejména vrcholný středověk. V širším smyslu se tak označuje celá tehdejší společnost nebo období.
Název je odvozen z latinského slova feudum, česky léno.
Feudální vztah se vytváří na různých úrovních mezi svobodnými lidmi, vazalem na jedné straně a lenním pánem na druhé. Vazal se zavazuje k věrnosti, poslušnosti a službě (zejména vojenské) vůči pánovi, ten mu za to zaručuje ochranu a materiální zajištění prostřednictvím léna. Léno bývá nejčastěji půda, kterou obhospodařují venkované a držitele léna živí. [4] To také odpovídá tehdejší představě o rozdělení společnosti na pracující, bojující a modlící se, čili zemědělské obyvatelstvo, profesionální válečníky a příslušníky církve.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Feudalismus

Feudální systém - Společnost dělící se na základě vlastnictví půdy
1. Král
2. Vyšší šlechta
3. Nižší šlechta
4. Svobodný občan
5. Nevolník
(nějak tam chybí církev, ta byla také součástí systému, vlastnila půdu a na ní poddané)
| Nahlásit
Jak vzniklo slovo feudalismus???
| Nahlásit
Jak vzniklo slovo feudalismus???
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek