Ontola > Ostatní > diskuze
| Nahlásit

zlatá bula sicilská měla 31 kapitol?

Témata: medicína

2 reakce

| Nahlásit
Pojem Zlatá bula sicilská dnes ve skutečnosti zastřešuje, jak v odborné, tak v populární literatuře, celkem tři listiny, které v Basileji pro (budoucího císaře) Fridricha II. sepsal notář Jindřich z Pairis a které tvoří logický celek. Listina druhá je adresována Přemyslu Otakaru I. a třetí jeho bratrovi Vladislavu Jindřichovi, moravskému markraběti. Obsahem obou je věnování statků a zboží. Žádná z listin není členěna na kapitoly.

www.e-stredovek.cz/view.php?cisloclanku=2005083004
| Nahlásit
PS: bula je obecně papežská či panovnická listina s kovovou pečetí; tato kovová oboustranná pečeť; to že je zlatá, znamená že použitý kov je zlato
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek