| Nahlásit

Kalvínovo učení

Co je prosím základem Kalvínova učení? Díky
Témata: dějepis
Diskuze
| Nahlásit
Učení o predestinaci neboli předurčení ke spáse.
Podle jeho názoru nemáme nejmenší možnost předurčený osud ovlivnit.
Svými úvahami a pozdější duchovní praxí je člověk podle něho totálně a nenapravitelně zvrácený, neschopný učinit cokoliv dobrého.Rozvinul Augustinovo učení o predestinaci a zastával dvojí předurčení. Vyslovil nahlas tezi, že člověk je předem Bohem vyvolen k věčnému životu a že zavržení je vědomé a cílené Boží rozhodnutí.zcela zavrhl koncept svobodné vůle člověka.
Následovníci Kalvína posléze zformovali jeho učení do pěti bodů, které se staly základními pilíři kalvínské teologie, a které byly potvrzeny na slavném Dortském synodu (1618–19) jako ortodoxní učení v disputaci s učením Jakuba Arminia, který se snažil biblicky ospravedlnit svobodnou vůli člověka v jeho rozhodnutí následovat Boha. Pět bodů kalvinismu by se dalo shrnou následovně: 1) naprostá zkaženost, 2) nepodmíněné vyvolení, 3) omezené smíření, 4) neodolatelná milost a 5) vytrvalost svatých.
Jinými slovy člověk je nepodmíněně Bohem vyvolen milostí, které nemůže odolat, tak je jednou provždy spasen a svoji záchranu již nemůže nikdy ztratit. Kristus proto zaplatil pouze za tyto vyvolené.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek