| Nahlásit

Jaké zeměpisné souřadnice má jižní pól

Témata: zeměpis
Diskuze
| Nahlásit
To je poměrně složité k vysvětlení, neboť se jedná o pseudosingularitu na Schwarzschildově sféře. V geometrii je nazýván pojmem singularita bod, kterému lze přiřadit více rozdílných souřadnic. Nicméně ve Schwarzschildově geometrii je kladen důraz na umělost vytvoření souřadnicového systému pro reálné těleso. Proto je zde tato singularita nazývána pseudosingularitou.

To, jakým způsobem může nevhodná souřadnicová soustava způsobovat zdánlivou singularitu, si můžeme názorně ilustrovat na jednoduchém příkladě. Sledujeme-li kulovou plochu pomocí souřadnic udávajících "zeměpisnou" šířku a délku, budou se všechny "poledníky" sbíhat v bodech "severního" a "jižního" pólu, takže pro tyto body není zeměpisná délka definována, metrický tenzor je zde roven nule. Nebo podobně, děláme-li mapu zeměkoule pomocí válcové projekce, budou se obrazy pólu nacházet v nekonečnu a metrický tenzor vzroste nade všechny meze. Přitom však samotná geometrie kulové plochy v těchto pólech je zcela normální - stačí pootočit kouli o určitý úhel a body, které se v dřívější souřadnicové soustavě jevily singulární, budou naprosto regulérní a singulárními se budou zdát úplně jiné body.

V tomto pohledu bych pro jižní pól stanovil souřadnice 90°S (nebo -90), 0.
| Nahlásit
divný
| Nahlásit
Souhlasím - opravdu je divný reagovat na příspěvek po více než třech letech.
| Nahlásit
Když to dneska našel, je to pro něj jednoduše aktuální zvláštní zpráva.
Kyber"prostor" má taky divné "souřadnice"... Pořád je a přitom vůbec není :-)
| Nahlásit
Jaké zeměpisné souřadnice má jižní pól ?
| Nahlásit
jaké zeměpisné souřadnice má jižní pól?
| Nahlásit
Je již vysvětleno v prvním příspěvku.
| Nahlásit
Je to tak, jak psal před lety Gandalf - kdybychom třeba zvolili kartézský souřadnicový systém s osou z (=zet) v ose rotace Země, byl by jižní pól prostě (0,0,-r), v takovém systému by žádné singularity nevznikaly. Zato by ovšem byl naprosto nepraktický. Jako obvykle - něco za něco.
| Nahlásit
co
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek