Ontola > Biologie > diskuze
| Nahlásit

nondisjunkce biologie

dokázal by mi někdo vysvětlit pojem NONDISJUNKCE (MITOZA, MEIOZA)?
Témata: biologie

1 reakce

| Nahlásit
Na něm nic není. Jako disjunkci označujeme správnou segregaci chromosomů nebo jejich částí v mitose a meiose. Pokud se nesegregují správně, pak dochází k nondisjunkci. Pokud například vezmeme mitosu moruly, může se například v 8buněčném stádiu stát, že v jedné z buněk se tyto chromosomy správně nesegregují a místo toho, aby do každé dceřiné buňky šlo 46 chromosomů (zde monád), tak jde do jedné 45 chromosomů a do druhé 47. Takto vznikají mozaiky (například mozaikou forma Downova syndromu), tedy organismus je tvořen více buněčnými liniemi, některé buňky jsou normální (46 chromosomů), některé mají chromosomů 47 (+23, Downův syndrom).
A stejně tak může dojít k nondisjunkci v meiose I nebo meiose II, kdy při nondisjunkci v meiose I vstupují do meiosy II buňky s 24 a 22 chromosomy, při nondisjunkci v meiose II zase vstupují do meiosy II buňky s 23 chromosomy a vznikají v jedné linii buňky s 22 a 24 chromosomy a v druhé linii normální buňky s 23 chromosomy. Při fertilizaci spojí-li se spermie s vajíčkem, kdy 1 z dvojice má 23 chromosomů a druhý 24, vzniká trisomie (v některém z 23 párů chromosomů bude 1 chromosom navíc, jeden pár se tak stane trojicí), typicky Downův syndrom (autosomy), Klinefelterův syndrom (gonosomy). A pokud se spojí gamety s 23 chromosomy a 22 chromosomy, vzniká tak monosomie (v 1 páru bude 1 chromosom chybět), u člověka jedinou známou přeživší (slučitelnou se životem) monosomií jest Turnerův syndrom, popř. některé parciální monosomie.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek