| Nahlásit

Co je to rodová občina a sousedská občina? Čím se liší ?

Témata: Nezařazené

1 reakce

| Nahlásit
občina
Forma sdružení lidí, charakteristická hlavně pro prvobytně pospolné zřízení. Vyznačuje se společným vlastnictvím výrobních prostředků, plnou nebo částečnou samosprávou. Jsou známy občiny rodové (domově) a sousedské (selské).

www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=66331&s_lang=2&title=ob%E8ina
---
občina rodová
Prvobytná, pokrevně příbuzenská – forma organizace předtřídní společnosti založená na pokrevním příbuzenství (rod je v podstatě totožný s občinou). Na prvobytném stupni rozvoje společnosti je občina rodová všeobecně rozšířená univerzální instituce, která je nositelem všech společenských funkcí: kolektiv výrobní (společné vlastnictví výrobních prostředků), rodinný (je tvořena skupinou pokrevně příbuzných lidí), politická jednotka (úplně nebo částečně autonomní, má své představitele), kultovní atd. Změna společenské struktury v důsledku rozvoje výrobních sil, růstu společenské dělby práce a vzniklých spol, antagonismů vede ke ztrátě univerzálního významu rodové občiny. V jejím vývoji se rozlišují dva základní typy: a) raně rodová občina kočovných či usedlých lovců, rybářů a sběračů; b) rozvinutá rodová občina raných zemědělců a pastevců.
www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=66332&s_lang=2&title=ob%E8ina%20rodov%E1
-----

občina sousedská
Teritoriální – forma organizace společnosti v období přechodu od předtřídní společnosti, která ve své nejrozvinutější podobě existuje i za feudalismu. Je především výrobní a politickou jednotkou; příslušnost k ní je určena hlavně místem pobytu a až v druhé řadě příbuzenskými vztahy. Občina sousedská je typická pro zemědělské společnosti, základní hospodářskou charakteristikou je úplná nebo částečná společná držba půdy, vykonávání zemědělských prací společně nebo na principu sousedské výpomoci, společná pastva na úhorech atd.

www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=66333&s_lang=2&title=ob%E8ina%20sousedsk%E1
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek