Ontola > Dějepis > diskuze
(Upr. 09.11.2020 16:11) | Nahlásit

Jaký je rozdíl v postavení krále dědičného a krále voleného

Témata: dějepis

Wikiodpověď

Volený král měl menší autoritu než král dědičný, protože dědičný král byl pro středověkého člověka králem z vůle boží, zatímco volený jen z vůle ostatních lidí. Proto měli volení králové často obtížné postatvení.

Zdroje
  1. VÁLKOVÁ, Veronika a František PARKAN. Dějepis 7: pro základní školy. 2. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2015. ISBN 9788072355471.

5 reakcí

| Nahlásit
Dědičný monarcha je zpravidla v absolutní monarchii, občas i v monarchii konstituční. Královský titul je tam děděn podle předem stanovených pravidel.
Volený král je určen volbou kolektivem volitelů, který je určen zase podle daných pravidel, někde je to sbor šlechticů, jinde rada starších a podobně. Pozice voleného krále je limitovány pravidly, která pro něj volba stanovila.
K volbě se přistupuje většinou tehdy, když pokrevní linie vymřela "po meči" - mužští následníci, nebo "po přeslici" - ženští následníci (v případě pragmatické sankce pro vládu Marie Terezie). V Českých zemích k volbě došlo například po vymření Lucemburků, když byl králem zvolen Jiří z Poděbrad.
| Nahlásit
dekuji moc mi to pomohlo
| Nahlásit
Uživatel Johnny Kabrhel upravil wikiodpověď.
| Nahlásit
Děkuji moc mi to pomohlo.
| Nahlásit
Ta pravidla nemusí být vždy zrovna pevná, někdy si je prostě skupina (stavy) nějak přivlastní, usurpuje. Je to docela složitá hra, občas končí velkým okleštěním pravomocí panovníka, jindy rozkolem ve společnosti. Poděbrad konkrétně nebyl zvolen úplně legálně, místo počítání hlasů si ho vykřičeli jeho příznivci, Moravané snad ani nebyli přítomni a byli postaveni před hotovou věc. Zdaleka ne všichni pána z Kunštátu a Poděbrad uznali, mnozí podporovali Matyáše.

Podobně v Polsku stavové (šlechtičtí) získali silné postavení, panovník byl díky tomu velmi slabý a skončilo to až zánikem Polska a rozdělením mezi sousedy na dlouhých 150 let. Zajímavou otázkou je, pokud by stavovské povstání u nás zvítězilo, jestli bychom také nenásledovali polskou cestu.

Marie Terezie byla do značné míry dítě vrcholícího osvícenectví, podobně, jako třeba Kateřina Veliká v Rusku. V obou případech se to tak trochu v kuloárech zašmoulilo a v obou případech to bylo velmi dobře.

Nemyslím, že na otázku jde jednoduše odpovědět. Například, pokud si správně pamatuji, Jan Lucenburský byl volený (Přemyslovna byla jen karta, se kterou hrál), jeho syna Karla už nikdo nevolil a jeho vnuka Václava odstavili od vlády.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek