| Nahlásit

Vilém Dobyvatel a jeho místo v historii tehdejší Evropy

Rok 1066 a bitva u Hastigs ...... nedochází pouze k mocenským změnám, ale i ke změnám etnickým? Nebo po tisícíletí charakteristickém stěhováním národů zase tak o moc nejde?
Témata: dějepis
Diskuze
| Nahlásit
Chtěl bych reagovat na Skarlettčinu větu "Vilém byl Norman, tedy potomek příchozích ze severu a patřila mu Normandie. Myslím, že Bretaň ne. I když jedním z jeho poručníků byl i hrabě Alan z Bretaně."

Soudím, že termín Normandie je novějšího data a v podstatě znamená "území, kde žili Normané", tedy muži ze severu .... prostě Vikingové. Rád bych upozornil na etymologickou souvislost zeměpisného názvu Bretaň a (francouzsky) La Grande Bretagne - Velká Britanie.
| Nahlásit
Gandy, ale do Bretagne (Armiriky) odešli obyvatelé keltské latinizované "Anglie" po vpádu Anglosasů a nazvali ji Malá Britanie. A z toho Bretagne.
Normandie - Název vznikl podle Normanů, kteří se v 9. stol. usadili v ústí a v okolí Seiny, Loiry a Rýna. Vůdce seinských Normanů Rollo byl poražen, donucen přijmout křest a podílet se na zničení loirských Normanů a poté získal od Karlovců Normandii v léno jako vévodství.
V roce 911 západofranský král Karel III. zvaný Prosťáček udělil jejich náčelníkovi Rollovi v léno hrabství Rouen (Normandie), čímž vzniklo Normanské vévodství. Král se tímto způsobem pokusil řešit problém rozpínavosti a dravosti Normanů. Ti mu přísahali věrnost, přijali křesťanství a také galorománský jazyk.
Jenom ještě poznámku -
Normané měli kontakty s Anglií již ve svých raných dějinách. Je zminována svatba sestry vévody Richarda II. Normanského s anglickým králem Ethelredem II.
Jazyk Anglo-Normanů byl značně odlišný od francouzštiny. Jazyky Anglosasů a Anglo-Normanů se promíchaly a vytvořily středověkou angličtinu.
Tito Normané by neměli být zaměňováni s Vikingy – skandinávskými nájezdníky, pleniteli Anglie a ruských knížectví, i když se ten název postupně vžil pro všechny skupiny.
Je ale pravda, že mimo zmínky u svatby Richarda Normanského jsem nenašla nikde, od kdy je Normandie takto nazývána.
| Nahlásit
opr.Armoriky
| Nahlásit
V r. 911 dostali Normané na evropském kontinentu od franckého krále Karla celý kraj, jemuž dali jméno Normandie.
http://www.norsko.net/historie.html
Je pravda, že si své panství museli nějak pojmenovat. A i okolí je přece muselo nějak identifikovat.
Další odkaz:
V letech 871-901 vládne Alfréd I. Veliký a sjednocuje Anglii. Vliv mají tlaky zvenčí – na severu Anglie existuje Normanské království. Alfréd zavedl účinná obranná opatření proti Normanům. Roku 878 byli Normané poraženi u Edingtonu a země se rozdělila na anglosaskou a normanskou část. Po Alfrédově smrti byli Normané poraženi a vyhnáni.
http://www.zones.sk/studentske-prace/dejepis/2194-rane-stredoveke-staty-zapadni-evropy/
Asi by to chtělo vidět nějakou pečet, zápis nebo listinu z té doby. podívám se ještě do Dubyho. On sice má raději 11. a 12.stol, ale třeba něco najdu.
| Nahlásit
Jasně, to vím, nakonec už včera jsem psal o Rollovi na předchozím vlákně. Mám ovšem pocit, že "Normani" s kterými bojoval Alfréd Veliký nejsou titíž, z kterých vzešel Vilém Dobyvatel. Upozorňuji jen na rozdíl mezi Normany a normany ....
| Nahlásit
To jsem napsala. Normany asi nazývali všechny, kdo přišli od severu. Taky to jméno, že? Ale ted mi vrtá hlavou ten název.
| Nahlásit
muži ze severu?
| Nahlásit
Já myslela, to, co psal Gandy. Odkdy si tak říkali oni. Já si myslím, že Normandii pojmenovali oni - bylo to přece jejich panství, ale Gandalf říká, že je to až pozdější název.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek