Ontola > Dějepis > diskuze
| Nahlásit

Výsledek křížových výprav

Jaký nakonec výsledek křížových výprav? Čeho chtěli křižáci dosáhnout a podařilo se jim to?
Děkuji za radu:))
Témata: dějepis

3 reakce

(Upr. 17.01. 10:17) | Nahlásit
Křížové výpravy, starším výrazem kruciáty, byly vojenské výpravy z dob středověku, které vyhlašoval papež proti muslimům, pohanům a kacířům.

Jejím cílem bylo dobýt Svatou zemi a osvobodit místa posvátná pro křesťany z rukou muslimů.
Cílem křižáků bylo dobytí Božího hrobu v Jeruzalémě, který byl ovládal Saracény (středověký název pro Turka, Araba a muslimských etnik).

https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9_v%C3%BDpravy

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sarac%C3%A9n
| Nahlásit
Není celá pravda, že cílem křížových výprav byla jen Svatá země. Z naší historie známe například křížové výpravy, jejichž cílem bylo skoncovat s husitskou herezí. Nebo výboje Řádu německých rytířů do Pruska. Tam pro změnu bojoval jako "křižák" náš Přemysl Otakar II proti místním pohanům. V jeho počest dostal Královec (Koenigsberg) své jméno. Dnes pro změnu nese jméno revolucionáře Kalinina.
| Nahlásit
Takže na zadanou otázku nejde všeobecně odpovědět, každá KV si kladla jiné cíle, někdy byli křižáci (krátkodobě, v horizontu desetiletí nebo století) úspěšní, jindy méně. Je těžko posuzovat výsledky kruciát z dlouhodobého hlediska, to už jsou jen spekulace.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek