| Nahlásit

Legie v 1.světové válce

Momentálně vypracovávám jednu dějepisnou soutěž o československých legiích,většinu otázek už mám,ale na některé jsem stále nenašla odpovědi.Např:2 tvůrci československých legií.Myslím,že jeden byl Jiří Klecanda,ale toho druhého nevím.Nejsem si jistá,jestli to nebyl někdo známější,třeba Štefánik.A je možné,že by legionáři provozovali školu pro děti?Nebo byli někteří pochováni v Japonsku?Tohle jsem se v knížkách ani na internetu nedozvěděla.
Moc děkuji za pomoc!!!
Témata: dějepis
Diskuze
| Nahlásit
Přetiskuji z materiálů ministerstva obrany:

Domů
V únoru 1919 ještě vznikla třetí divize, ale úkolem čs. sboru již byla pouze ochrana a zajištění průjezdnosti magistrály.
Postupně začala evakuace šedesátitisícového vojska do vlasti. Poslední loď odplula z Vladivostoku v září 1920.
Do Československa se nevrátilo přes čtyři tisíce padlých legionářů, jejichž hroby lemují jejich slavnou bojovou cestu od polského Tarnova, přes Slovensko, Ukrajinu, Rumunsko, Bulharsko, celé Rusko i Čínu a Japonsko. Někteří z nich umírali ještě při námořním přesunu do vlasti a spočívají na dně Indického a Tichého oceánu.

Z textu vyplývá, že jistý počet legionářů zemřel a byl pochován i v Japonsku. V evidenci válečných hrobů v zahraničí však žádný z nich není situován do této země.
| Nahlásit
Tento název vznikl až po válce, za války se používalo souhrnné označení revoluční dobrovolná vojska (později zahraniční čs. vojska). Základ těchto vojsk začal vznikat již v roce 1914 z dobrovolníků, kteří se hlásili zejména do carské armády v Rusku. Tito dobrovolníci, již byli v hojném počtu z Varšavy a jejího okolí, v Rusku vytvořili legendární „Českou družinu“ (nejednalo se pouze o Čechy a Slováky, ti však měli velkou převahu). Jiní dobrovolníci vytvořili ve Francii „Rotu Nazdar“.
Do konce roku 1918 vstoupilo do československých legií v Rusku kolem 61 000 vojáků. 1. února 1919 byly legie reorganizovány. Na reorganizaci se podílel Milan Rastislav Štefánik.
| Nahlásit
| Nahlásit
děkuji mockrát :-)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek