| Nahlásit

Volba studia vzhledem k zajímavosti studia ale také k budoucí možnosti uplatnění.

Byla jsem dotázána, který studijní obor má podle mne větší a širší možnosti na trhu práce zda Bioinformatika nebo Obor Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka. Jeden obor je sice pro tazatele více přitažlivý, ale v dnešní době musí člověk uvažovat i prakticky, protože studiem na VŠ to vlastně teprve začíná. Můžete mi říct, co byste tazateli poradili vy? Leda
Témata: studium
Diskuze
| Nahlásit
obor umělá inteligence zní opravdu dobře!
| Nahlásit
Mezi tím je někaký rozdíl? Mě to přijde takové podobné.
| Nahlásit
Stejné to není:
Obor Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka.
Obor je zaměřen na získání pokročilých znalostí v oblasti umělé inteligence a řešení složitých problémů v nejrůznějších oblastech aplikované i teoretické informatiky. V rámci oboru lze studovat počítačové zpracování přirozeného jazyka, reprezentaci znalostí a jejich management, plánování a rozvrhování, agentní technologie, odvozování s neurčitostí, strojové učení a dolování z dat. S oblastí umělé inteligence úzce souvisí počítačové zpracování přirozeného jazyka (ZPJ), které věnuje pozornost „lidským“ jazykům(čeština, angličtina,. . . ) v psané i mluvené podobě z pohledu informatiky. Absolventi oboru se mohou uplatnit v průmyslové praxi i v aplikovaném výzkumu např. v pozicích vyžadujících návrh inteligentních systémů, řízení a optimalizaci výrobních procesů nebo pokročilou analýzu dat.
Studenti mohou absolvovat jednosemestrální pobyt na zahraniční univerzitě v rámci programu Erasmus. Protože FI MU je členem konzorcia Euro-Masters in Language and Speech (EMLS), mohou studenti získat po absolvování oboru evropský certifikát EMLS.

No a ta Bioinformatika je obor určený pro studenty, kteří chtějí rozvinout své znalosti v informatice a zároveň získat specializované znalosti pro jejich aplikace v oblasti molekulární biologie, genetiky, medicíny a nově se rozvíjejících oborech, bioinformatika, proteomika a genomika. Překážkou rozvoje těchto disciplín a uplatnění v institucích, které se jimi zabývají, je komunikační bariéra mezi lidmi s technickým a biologickým vzděláním. Absolvent oboru bude připravován na třech fakultách: informatiky, přírodovědecké a lékařské. Uplatní se v pozicích vyžadujících kooperaci mezi týmy odborníku z těchto blastí. Absolvent studia bude schopný vykonávat vhodné analýzy bioinformatických dat, bude nejen znát výpočetní nástroje, které mu umožní manipulaci a prezentaci takových dat, ale dokáže si chybějící prostředky sám vytvořit. Navrhovat a spravovat počítačový systém pro použití v bioinformatice, instalovat na něm potřebné programové prostředky a tyto vhodným způsobem doplňovat a navzájem propojovat k dosažení výsledků interpretovatelných biologem, chemikem, lékařem. K oblastem, kde se využívají metody bioinformatiky, patří biotechnologie, zdravotnictví, kriminalistika, zemědělství. Existuje řada firem, které se zabývají výrobou zařízení a programového vybavení pro aplikace genomiky a protetiky.
Leda
| Nahlásit
Zajímavé jsou to studijní obory oba dva. Nikdo neví co přinese budoucnost a tak bych asi dala přednost :
Oboru Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka.
 Ina
| Nahlásit
Oba obory jsou pro budoucnost velmi potřebné. Mě osobně by víc zajímal obor Bioinformatika.
 Ina
| Nahlásit
Ztratilo se mi "n".
| Nahlásit
Já bych při rozhodování hledisko uplatnění zcela ignoroval a vybíral jen podle toho, co ho více zajímá a to ze dvou důvodů: a) dneska těžko někdo odhadne, co bude mít větší uplatnění za 5 nebo 10 let. b) V 18 letech není dobrá doba na to myslet prakticky. Kdyby studenti filosofile mysleli prakticky, těžko by mohli studovat to, co studují. A přitom nikdo z absolventů FF UK, které znám, svého rozhodnutí dneska nelituje. Dělat něco, co mě baví méně, jen kvůli praktičnosti, to mi nepřipadá dobrý start do života. V současnosti se mi jeví perspektivní obě zaměření a když bude dobrý, tak si troufám tvrdit, že uplatnění najde v každém z oborů.
Pokud bychom chtěli srovnávat, tak informatiku a matematiku bude potřebovat v obou oborech. Záleží tedy na tom, zda více inklinuje k jazyku nebo k biologii a chemii. To jsou značně odlišné disciplíny, a tady by právě měly rozhodnout jen jeho osobní preference.
| Nahlásit
To co píšeš je naprostá pravda.... jen on vidí, jak to dnes vypadá s nezaměstnaností a proto asi tak uvažuje. A taky, že jsou to obory hodně nové, tak asi v těch 18 nedovede až tak posoudit, co má větší perspektivu. Dobré, že se ptá a zajímá,... a já vám děkuji taky, že jste mi trochu pomohli s tím, co a jk mu to říct. Jinak vaše názory předám na správné místo určení. Leda
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek