| Nahlásit

Buňka (15 otázek)

Ahoj potřebovala bych pomoc s několika otázkami :) Děkuju
1) v termínu stopový prvek znamená slovo stopový:
a)prvek může být použit jako značka pro sledování metabolismu
b)prvek je organismem požadován pouze v malém množství
c)prvek se na Zemi vyskytuje velmi zřídka
d)prvek zlepšuje zdraví, ale není nezbytný pro dlouhodobé přežívání organismu

2) mezi proteinogenní aminokyseliny nepatří:
a)tyrozin
b)cystin
c)metionin
d)ornitin

3)který výrok týkající se nenasycených tuků je správný:
a)jsou běžnější u zvířat než u rostlin
b) mají dvojité vazby v uhlíkatých řetězcích jejich mastných kyselin
c)při pokojové teplotě obvykle ztuhnou
d)obsahují více vodíku než nasycené tuky při stejném počtu uhlíkových atomů

4)jádro nemá
a)jadérko
b)myofibrily
c)chromatin
d)karyoplazmu

5)které tvrzení neplatí o mitochondriích
a)jsou v buňce lokalizovány na ribozomech
b)mají dvě membrány
c)uvnitř mají kristy
d)probíhá v nich terminální dýchací řetězec

6)chloroplasty mají uvnitř další struktury, které se nazývají
a)centrioly
b)telomery
c)tylakoidy
d)chromatiny

7)lysozomy
a)se vyskytují pouze v rostlinných buňkách
b)jsou organely zásobovací
c)jsou místem proteosyntézy
d)jsou měchýřky obsahující trávicí enzymy

8)lysozomy
a)se nachází pouze v rostlinných buňkách
b)jsou součástí mitochondrii
c)obsahují enzymy, které napomáhají trávení
d)jsou součástí biomembrány

9)jednou membránovou jednotkou je tvořeno
a)jádro
b)mitochondrie
c)chloroplasty
d)Golgiho komplex

10)buněčná struktura společná živočišné i rostlinné buňce se nazývá
a)buněčná stěna
b)diktyozom
c)ribozom
d)chloroplast

11)živočichové mají
a)pouze eukaryotické buňky
b)pouze prokaryotické buňky
c)autotrofní způsob výživy
d)charakter producentů organické hmoty

12)centriol je
a)součást dělícího vřeténka
b)jaderné barvivo
c)spouštěcí látka pro redukční dělení
d)trávicí organela

13)fagocytóza spočívá v
a)pohlcování částic buňkou
b)tvorbě protilátek
c)činnosti lymfocytů
d)prostup bílých krvinek stěnou vlásečnice

14)proces pohlcování částic buňkou nazýváme
a)trombocytóza
b)lymfocytóza
c)exocytóza
d)fagocytóza

15)transport látek pomocí přenašečů přes membránu se uskutečňuje
a)prostřednictvím glykolipidů
b)prostřednictvím bílkovin
c)prostřednictvím fosfolipidů
d)v závislosti na koncentračním spádu
Témata: biologie
Diskuze
| Nahlásit
A to nevíš ani jednu odpověď?
| Nahlásit
já u každý otázky vím, ale nejsem si jistá tak se radši ptám
| Nahlásit
b,d,b,b,a,c,d,c,d,c,d,a,a,d,b
| Nahlásit
děkuju moc ;)
(Upr. 05.06.2014 11:56) | Nahlásit
1. b) - jsou to zejména chemické prvky, které organismus potřebuje ke správnému vývoji. Mezi nejdůležitější patří → Fe, F, I, Co, Cu, Mg, Mn

2. - až na nepatrné výjimky jsou všechny proteiny v živých organismech sestaveny z pouhých 19 druhů AMK a jedné iminokyseliny → prolinu
Vyjmenujeme si je - kyselina asparagová, asparagin, kyselina glutamová, glutamin, arginin, lysin, histidin, fenylalanin, serin, threonin, tyrosin, tryptofan, methionin, cystein, glycin, alanin, valin, leucin, isoleucin.
Proto zde nepatří d) ornitin je alfa-aminokyselina - není součástí bílkovin, je sice přítomna v tělech živých organismů, ale je součástí močovinového cyklu / ornitinového cyklu

3. b) - příklad → kyselina palmitolejová (CH3(CH2)5CH = CH(CH2)7COOH;

4. b) - myofibrily se totiž nachází pouze v cytoplazmě svalového vlákna

5. a) - mitochondrie jsou v buňce buď rozptýlené, nebo se shlukují k místům s velkou spotřebou energie

6. c) - jaderná hmota - komplex DNA a proteinů

7. d) - jejich hlavním úkolem je rozklad sloučenin, tedy mají v buňce stejnou funkci jako má žaludek u vyšších živočichů

8. c - opět, to samé

9. d)

10. c) - v cytoplazmě všech známých buněk

11. d)- eukaryotickou buňku mají všechny organismy náležející do skupiny eukaryota, tedy veškeří prvoci, živočichové, rostliny a houby
- Prokaryotickou buňku mají jednobuněčné organismy - bakterie a tzv. archea
- Autotrofní výživa → je způsob získávání uhlíku pro tvorbu uhlíkatých skeletů vlastních organických látek

12. a - centriola je párová válcovitá buněčná eukaryotická organela schopná samostatného dělení

13. a) - kořenonožci (měňavka)

14. d)

15. b) - bílkovinný přenašeč naváže látku, pro kterou je uzpůsoben, otočí se s ní v cytoplazmatické membráně a vypustí ji na druhé straně. Náročný na energii, ale buňka může ovlivňovat rychlost i směr transportu.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek