Ontola > Dějepis > diskuze
| Nahlásit

Čím se liší dominát od principátu?

Témata: dějepis

9 reakcí

(Upr. 13.11.2012 09:26) | Nahlásit
Dominát
= státní forma římské říše, vytvořená za Diokleciána po sociálně ekonomické krizi ve 3. století. Za dominátu se římské říše snažila udržet svou jednotu nastolením otevřené byrokraticko-vojenské monarchie. V novém systému zcela ustoupil senát a římské tradice. Těžiště státu se přeneslo na východ (Níkomédeia, Konstantinopolis) a na dvoře převládaly helénistické a orientální tradice (hlavně zbožnění císaře, který byl nazýván dominus et deus, pán a bůh). Spolu s úpadkem antické civilizace se vytvářely některé nové ekonomicko-sociální rysy, jako naturální a pozemková daň, připoutání kolónů k půdě, nucená kolegia řemeslníků a obchodníků.

www.cojeco.cz/index.php?s_term=&s_lang=2&detail=1&id_desc=21099
----------------

Principát
= státní forma římské říše za raného císařství (30 př.n.l. – 284 n.l.). Formálně byly za principátu zachovány znaky republikánského zřízení a císař (princeps, přední muž) vládl na zákl. kumulace nejvyšších republikánských funkcí, udělených senátem. Ve skutečnosti se římské říše stala monarchií, jejíž panovník se opíral po vzoru helénistických států o přímé velení nad vojskem, vlastní správu a dvůr. Po hluboké ekonomické a politické krizi byl principát vystřídán dominátem.

www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=76556&s_lang=2&title=princip%E1t
| Nahlásit
Hlavní rozdíl je v chápání císaře. Zatímco v principátu byl považován za princepse, tj. "prvního mezi rovnými", v dominátu se už císař chápal jako panovník, pán (dominus).
| Nahlásit
Anonym246944 - děkuju, a Amálce2 taky děkuju, moc jste mi pomohli, snad nezvorám písemku :o)
| Nahlásit
Anonym 545669 - já taky z toho píšu =´DD
Díky Anonym246944
| Nahlásit
já tky z toho píšu držte mi palce a dík amálka2
| Nahlásit
já tky z toho píšu držte mi palce a dík amálka2
| Nahlásit
já tky z toho píšu držte mi palce a dík amálka2
| Nahlásit
já tky z toho píšu držte mi palce a dík amálka2
| Nahlásit
já taky z toho píšu dík amálka 2
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek