| Nahlásit

homonyma,synonyma,antonyma

slova : veselit se
radovat
jsou slova homonyma,synonyma,antonyma ?
Diskuze
(Upr. 15.11.2014 11:29) | Nahlásit
Zkuste přemýšlet. Pokud vám nepoůlže moje rada, vložte svůj návrh na řešení.

Antonyma vyjadřují opak.
Synonyma jsou slova stejného nebo podobného významu.
Homonyma znějí stejně - např. kolej.

Takže si vyberte z nápovědy je to snadné.
| Nahlásit
Takže Homonyma?
| Nahlásit
Copak veselit se a radovat se jsou stejná slova jako kolej pro ubytování a kolej na železnici?

Zbývá vám poslední možnosti.
| Nahlásit
Tímpádem tedy Synonyma
| Nahlásit
Homonymum (z řeckého ὅμος homos „tentýž, stejný“; ὄνομα onoma „jméno“) neboli slovo souzvučné je slovo, které má stejnou podobu (zvukovou nebo grafickou) jako slovo jiného významu i původu. rys = zvíře/výkres

Synonyma (z řečtiny – συν syn „s“; ὄνομα onoma „jméno“), též slova souznačná, jsou slova nebo slovní spojení se vzájemně stejným nebo podobným významem, která lze za určitých okolností zaměňovat. chlapec – hoch.

Antonymum (z řec. αντί anti proti; ὄνομα onoma jméno), též opozitum označuje slovo opačného, protikladného významu. velký × malý
| Nahlásit
Fyrynaq, jak by vypadalo homonymum ke slovu veselý? Zkus to. :)
| Nahlásit
Prostě ,veselit se a radovat se je Homonymum, ne?
a nebo synonymum
| Nahlásit
Homonymum je vesel.
a) veselit se -> rozkazovací způsob, jednotné číslo: vesel se
b) veslo -> 2. pád, množné číslo: vesel
http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=veslo&dotaz=vesel&ascii=0
http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=veselit%20se&dotaz=vesel&ascii=0

Veselit se a radovat se, nejsou homonyma.
Veselit se a veslovat, jsou homonyma pouze ve tvaru vesel.
| Nahlásit
tímpadem je to synonymum??
| Nahlásit
Trvalo to dlouho, ale přece jste na to přišel (přišla). Není to lepší, pokusit se než přijít k hotovému?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek