| Nahlásit

Rozdíl hladin Atlantského a Tichého oceánu

Je pravda, že rozdíl hladin atlantského a tichého oceánu v oblasti panamského průplavu je až 40m a proto nemohlo být propojení přímé bez zdymadel?
Témata: zeměpis
Diskuze
| Nahlásit
Oceány jsou spojeny a určitá deprese hladin některých z nich, vyvolaná teplotními rozdíly, mořskými proudy a pod., se může projevit jako rozdíl hladin. U zmíňovaných oceánů se uvádí 38 m rozdíl, ale není vyloučeno, že podle roční doby a podle konkretních přírodních podmínek je rozdíl proměnlivý.

Otázka zdymadel je něco jiného. Na rozdíl od projektu inženýra Lessepse prosadili Američané soustavu zdymadel, která zprvu stoupá až ke Galunskému jezeru a pak zase klesá k hladině oceánu. Proto tedy tam ta zdymadla jsou. Podrobnější popis najdete na této adrese:

http://www.quido.cz/stavby/panama.html
| Nahlásit
Který oceán je v místě Panamského průplavu vyšší o 38 m? Z komentáře to není jasné! Na rozdíl výšek hladin oceánů v místech ústí Panamského průplavu má vliv především něco jiného, než je uvedeno v komentáři, dle mne především zploštění Země způsobené její rotaci kolem zemské osy
| Nahlásit
na některých místech jsou propasti až 85 metru, naopak zase může být hladina 150 m vypuklá.. je to způsobeno proudy, gravitací a terénem dna... tento jev není zpozorovatelný pouhým okem.
| Nahlásit
Přiznávám, že těm stopadesáti metrům nevěřím.
| Nahlásit
Nezbývá než věřít. (metrem to přeměřovat nepůjdu)
K mapování přesného tvaru geoidu Země se používají radarové výškoměry a tak se také zjistilo, že průměrná hladina oceánů nad podmořskými horami je vlivem gravitačního působení až o 100 m vyšší než okolní úroveň mořské hladiny! Stejně tak nad podmořskými proláklinami vznikají prohlubně i na vodě. Změny jsou natolik pozvolné, že lodi plující nad těmito místy je nezaznamenají.
fyzmatik.pise.cz/113812-urcovani-vysky-morske-hladiny.html
| Nahlásit
Tyto vyvýšeniny a prolákliny bych očekával na otevřených vodních plochách, ale stopadesátimetrové vyvýšenině v Panamském průplavu nadále nevěřím.
| Nahlásit
281268, pokud to bereš takhle, tak to se přidám. Budu patřit k nevěřícím. :-)
| Nahlásit
jj. to je jako měřit jak vodorovný je povrch koule! :-)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek