| Nahlásit

velikost bezodtokových oblastí Afriky v porovnání s úmořím Indického i Atlanského oceánu