| Nahlásit

vysvětli pojmy: absolutická monarchie, republika, Jakobínská diktatura, konstituční monarcie, oligarchie

Témata: dějepis
Diskuze
| Nahlásit
pardon tam měla být francouzská revoluce
| Nahlásit
absolutní monarchie - forma vlády, v níž se veškerá státní moc soustřeďuje do rukou jediného neomezeného panovníka, opírající se o dvorskou šlechtu, ústředně řízenou byrokracii a stálou armádou.
Jakobínská diktatura - je to třetí etapa francouzské revoluce konce 18. století (1793-94)svrhla girondisty, nastolila revoluční demokratickou diktaturu radikální maloburžoasie, vyhlásila novou ústavu s právem na práci, dokončila řešení agrární otázky (hl. úkol revoluce,. Tato diktatura padla za oběť kontrarevoluce velké buržoasie (9. thermidor), která povolala nakonec k moci Napoleonovu vojenskou diktaturu.
francouzská republika - vyhlášena 22.9.1792 - byla to vlastně 2. etapa francouzské revoluce. Vládli girondisté (Brissot), představitelé obchodní a průmyslové buržoaise - chtěli revoluční proces ukončit.
konstituční monarchie - je to monarcjie, v níž panovníkova pravomoc je vymezena a zároveň omezena ústavou, kterou zpravidla schvaluje jiný státní orgán - parlament.
oligarchie - forma vlády, při níž státní moc je v rukou nevelké skupiny lidí.
Snad to stačí Lucie. Máme to v maturitních otázkách.
| Nahlásit
Ale já nejsem žádná Lucie.Přesto mockrát děkuju :-)
| Nahlásit
Ale já jsem Lucie. Jsem ráda, že to pomohlo.
| Nahlásit
:)
| Nahlásit
Proč se říká jakobínské divadlo v Anglii v 16. století, jakou souvislost má s jakobínskou dikraturou? Děkuji
| Nahlásit
Vůbec žádnou, předpokládám, že jde o divadlo z doby vlády krále Jakuba Vi,syna Marie Stuartovny, který nastoupil vládu v Anglii po smrti Alžběty I.
| Nahlásit
patří tam autoři jako William Shakespeare, John Donne, Ben Jonson, jde o dobu anglické pozdní renesance.
Vrcholné období anglického divadla asi od roku 1590 (v roce 1567 byla v Londýně postavena první veřejná divadelní budova) do začátku 17. století za vlády Alžběty I. Často zahrnuje i divadlo za Jakuba I. a Karla I. do uzavření divadla za revoluce roku 1642. V tomto období se divadlo stalo součástí společenského života.
Divadla byla dvojího typu: veřejná (o kapacitě asi 2000 diváků) a soukromá, aristokratická. Herectví se osvobozovalo od rétorického patosu. Scénografie navázala zprvu na středověkou symboliku kterou překonalo shakespearovské divadlo, postupně však převládla okázalost dvorského divadla. Kromě W.Shakespeara sem patří hry anglických renesančních dramatiků T.Kyda, Ch.Marlowa, R.Greena, J.Lylyho, G.Peela, B.Jonsona, G.Chapmana, F.Beaumonta, J.Fletchera, J.Webstera, T.Dekkera, J.Heywooda, T.Middletona, J.Forda a dalších.
| Nahlásit
stačí se podívat na WIKI slovník,vše je vysvětleno.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek